Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

LİDERLİK

 

İnsanlığın çağlar boyu süren serüveninde önemini yitirmeyen bir kavram var:

Liderlik.

İlkel ve köleci toplumlardan, katılımcılığın en gelişmiş örneklerinin yaşandığı demokratik toplumlara kadar liderlik, daima önemini koruyan bir işlev.

İyi bir lider, lideri olduğu toplumu ya da örgütü, en kötü koşullarda bile başarıdan başarıya taşırken, kötü liderler en iyi koşullarda bile örgütlerini ve toplumlarını karanlıklara sürüklüyor.

Liderin tabii pek çok tanımı var.

Ama bence lider "farklı duygu ve düşüncedeki insanları ya da grupları, aynı amaç etrafında toplayabilen, aynı hedefe yöneltebilen kişidir."

Tarihte ve günümüzde, gerek toplum gerekse örgüt ölçeğinde iyi ve kötü liderlerin binlerce örneği var.

Klasik "iyi lider" örneği Mustafa Kemal Atatürk'tür.

Yenilmiş ve işgale uğramış bir din-tarım imparatorluğundan, en elverişsiz koşullarda, bağımsız bir ulus devlet kurma başarısını gösterebilmiştir.

Bu başarısının ardında Anadolu'daki çok farklı grup ve kişileri aynı amaca, ulusal bağımsızlık amacına doğru birleştirebilmek becerisi yatar.

* * *

Liderlik konusundaki en önemli açmaz, bir kez lider koltuğuna oturan kişinin, elde ettiği güçle bu liderliğini, başarısızlığı defalarca kanıtlansa da, ölene kadar sürdürme olanağına kavuşabilmesidir.

Görülmektedir ki, seçim yoluyla da olsa, bir kez koltuğuna oturan lider, derhal kendi yazgısını belirleyecek olan seçim mekanizmalarıyla oynamaya, meşru olsun olmasın, iktidarını sürdürmeyi olanaklı kılacak bütün önlemleri almaya çalışmaktadır.

Bu sakıncayı önlemek için pek çok ülkede ve örgütte, seçilmiş liderlerin belli sürüyle görev yapması öngörülmüş, böylece "liderliğin" kötüye kullanılması engellenmeye çalışılmıştır.

Bunun en klasik örneği, bugünkü dünyanın en güçlü liderliği olan A.B.D. Başkanlığı'dır.

* * *

Türkiye'nin temel sorunları arasında dikkati çeken konulardan biri de bu anlamdaki "lider" sorunudur.

Bir işletmenin lideri seçilen kişi yerini korumak için olmadık taklalar atar, inanılmaz dalkavukluklar yapar.

Örgüt lideri seçilen kişi, örgütü babasının çiftliği gibi yönetir, yerinden kıpırdatılamaması için gerekli önlemleri alır.

Parti lideri seçilen kişi, örgütü derhal oligarşik bir yapıya dönüştürerek partisini küçültme bahasına yerini korumaya çalışır.

Başbakan seçilen kişi, başta seçim yasaları olmak kaydıyla sistemle oynayarak kendi iktidarını uzatmaya çabalar.

Türkiye ne çekiyorsa, "benden sonra tufan" diyen yöneticilerden çekiyor.

* * *

Ne demiş büyüklerimiz:

"Baş ol da istersen soğan başı ol".

Türkiye'de işletmelerde de, örgütlerde de partilerde de "soğan başlarından" geçilmiyor.

Üstelik "soğanın cücüğünü" de hep onlar yiyor.

"Bugün Türkiye'nin esas sorunlarından biri -genel olarak da, sol siyaset olarak da sağ siyaset olarak da- liderlik sorunudur" desek yeridir.

Sağ hiç olmazsa başbakanın biçimsel liderliğinde kör topal da olsa gidiyor.

Ya sol?

Solda, çağdaş ve demokratik bir Türkiye için birleştirici bir lider bekleniyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional