Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DIŞ DİNAMİK-İÇ DİNAMİK ÇELİŞKİSİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

 

Türkiye, ekonomisini IMF'ye, dış politikasını ABD'ye, hukukunu ve toplumsal düzenlemelerini AB'ye, dilini, eğitimini ve kültürünü de küreselleşmeye ipotek ve ihale etmiş durumda

Pek çok kişi ve kurum, (tabii başta bazı yazarlar ve bir takım politikacılar) dış dinamik ögelerinin gücünden korkup tam anlamıyla "teslim bayrağını" çekmiş.

Her türlü ulusal değeri küçümsemek, bütün ulusal davalarda "karşı tarafın tezini" desteklemek, sonuç olarak ulusal kimliği reddetmek, artık günün modası haline geldi.

Bu "moda" dış dinamik konusundaki "teslimiyetçiliğin" kaçınılmaz bir sonucu.

Tabii bu "teslimiyetçilik" bir anda ve kendiliğinden oluşmadı.

Bir yandan Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerindeki stratejik önemini bilen dış odaklar, öte yandan iç dinamik ögelerinin ürettiği her çözümü, "yağmacılık ve/veya koltuklarını koruma uğruna" geçersiz kılarak çöpe atan politikacılar ülkeyi bu duruma getirdi.

Bu dış ve iç süreçlerin altında yatan esas mekanizma ise, henüz tam anlamıyla kentlileşememiş ve endüstrileşememiş yani çağdaş sermayesini ve işçilerini üretememiş bir toplumda, köylüler ve fırsatçı politikacılarla uygulanan "demokrasinin", demokratik ve laik değerler yerine, "çoğunluk baskısı" ve "yağma" üzerine kurulmuş olması.

* * *

"Teslimiyetçilik" süreci ile "endüstrileşme ve kentlileşme süreci" üst üste çakıştığı için, toplum tam "demokratikleşme noktasına ulaşırken", yani çağdaş sermaye ve işçi güçlenir, demokratik bilinç kazanırken, ülke "dış dinamik güçlerine" ipotek ve ihale edildi.

* * *

Peki şimdi ne yapacağız?

 1. Dış dinamik gerçekten o denli güçlü ki, bunların etkilerini görmezden gelmeyeceğiz, dış dinamik ögelerini dikkate almadan tek bir adım bile atmayacağız.
   
 2. Dış dinamiğin gücüyle her şeyden önce yine dış dinamik ögeleri aracılığıyla mücadele edeceğiz. Örneğin, Davos'a karşı Porto Alegre'yi, saldırı ve işgal hukuku yerine Birleşmiş Milletler Hukuku'nu, toplumsal ayrımcılık, dil ve kültür konularında ABD ya da AB yerine Fransız örneğini destekleyeceğiz.
   
 3. İç dinamik ögelerini güçlendireceğiz:

  a) Politikayı şeffaf ve demokratik hale getireceğiz; politikacıları, kendilerini seçenlerin sorunlarına (yani başta ekonomik olmak üzere tüm ulusal sorunlara) duyarlı kılacağız.

  b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan tüm yurttaşlarımızın din, dil, ırk ayrımı olmaksızın devlet karşısında, çağdaş temel hak ve özgürlükler bağlamında eşit olmalarını sağlayacağız.

  c) Tüm yurttaşlarımızın eğitim ve sağlık konularında fırsat eşitliğinden yararlanmasını sağlayacağız.

  d) Hukuk sistemimizin hızlı, demokratik, laik ve insan haklarına dayalı bir biçimde işlemesini sağlayacağız.

  e) İşçi sendikalarına, meslek kuruluşlarına ve bütün sivil toplum kuruluşlarına uluslararası ilişkilerde destek vereceğiz.

  f) Ulusal kökenli sermayeye küresel planda devlet desteği vereceğiz.

  g) En ileri teknolojinin kullanılması, üretimde verimliliğin arttırılması için bütün önlemleri alacağız, taklitçiliğe değil, yaratıcılığa destek vereceğiz.

  h) Eğitimimizi hurafelerden kurtarıp, çağdaş dünyayla rekabet edebilecek kafa yapısına ve bilgiye sahip gençler yetiştireceğiz; ilköğretimi, liseyi ve üniversiteleri çağdaş gereklere göre yeniden düzenleyeceğiz.

"Peki hepsi iyi, güzel de bunları kim yapacak?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim.

Bu sorunun yanıtı belli: Bunları politikacılar yapacak.

Politikacıları ise halk yani seçmen zorlayacak; dış dinamik ögelerine karşı iç dinamik ögelerinden yana olan ve aralarındaki anlamsız farklılıkları bir yana bırakıp, yurtseverlik bilincinde ittifak eden halk.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional