Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 
AYDINLANMA, CHP`DE SORUNLAR YUMAGI

Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

CHP'DE SORUNLAR YUMAĞI

 

Cumhuriyet Halk Partisi yeniden iç sorunlarıyla gündemde.

Olaya soğukkanlı bir biçimde bakıldığında, aslında iç içe geçmiş olan birden çok sorun görünüyor.

Birbirine bağlı olan ve bu nedenle de birbirinden soyutlanması pratikte pek de olanaklı olmayan bu sorunları ayrı ayrı ele alarak konuyu çözümlemeye çalışalım.

Ama daha önce hemen belirtmeliyim ki, üç başlık altında toplayacağım bu sorunlar, birbirlerine yakından bağlı ve birbirini pekiştiren sorunlardır.

CHP'nin birinci sorunu ideolojiktir:

CHP'nin, 2000'li yılların Türkiyesi için topluma sunduğu, iktidar seçeneği oluşturan bir ideolojik ve siyasal modeli yoktur.

Her ne kadar belirsiz bir "Sosyal Demokrasi" söylemi ortada dolaşıyorsa da, bu soyut modelin pratikte hangi programlarla hayata geçirileceği topluma aktarılamamıştır.

Her ne kadar parti programında kendi içlerinde tutarlılığı olan bazı öneriler yer almışsa da, ne 2002 seçimlerinde yapılan propagandalar, ne de seçim sonrasında AKP iktidarının eylemleri karşısındaki tutum ve davranışlar böyle bir modelin ortaya konması için yeterli olabilmiştir.

Ayrıca CHP'nin güncel sorunlar karşısındaki tutumu da belirsizdir:

Bugün IMF'ye ipoteklenmiş ekonomi ve AB'ye endekslenmiş iç politika karşısında seçenek öneriler oluşturamamıştır.

CHP'nin ikinci sorunu yönetimseldir:

Örgüt, halktan uzaklaşmış, parti içi demokrasiyi işlemez hale getirmiş, donuk, üretimsiz, içine kapalı ve umutsuz bir yapıya dönüşmüştür.

Örgütün toplumla, toplumun çeşitli kesimleriyle diyalogu zayıflamıştır.

Yönetim, kendi iktidarını koruma uğruna her türlü taze kana, her türlü taze fikre kapısını kapamış, kendi küçük çevresi içindeki kısır döngüye kendisini hapsetmiştir.

Günümüz demokrasilerinin sihirli sözcüğü olan "katılım" sadece halk ve seçmen düzeyinde değil, parti içi etkileşim anlamında da bütünüyle engellenmiştir.

CHP'nin üçüncü sorunu genel başkanlıktır.

CHP'nin genel başkanı, yorgun, bezgin, sadece halkla değil, örgütle de ilişkisini zayıflatmış, ışıltısını ve dinamizmini yitirmiş bir görünümdedir.

Üstelik zaman içinde, hemen hemen her olay karşısında ilkelere göre değil, mevcut konjonktüre göre konuştuğu için, sık sık fikir değiştiren, bu nedenle de kendisine duyulan güveni yok etmiş bir liderlik sergilemektedir.

Partisini Meclis dışında bırakma başarısını (!) gösterdikten sonra yeniden genel başkanlığa dönmesi, "hizipçi" tutumunu güçlendirerek devam etmesine yol açmış, bu ise, partiyi büsbütün küçülten bir etki yaratmıştır.

* * *

Bir parti üç ögeden oluşur: İdeoloji-örgüt ve lider.

CHP'nin bugün geldiği noktada, bu her üç temel ögenin de "hasta" olduğu görülüyor.

Bunlardan bir tanesi sağlıklı olsa, belki öteki iki ögeyi de olumlu etkileyebilir.

Ama, ne yazık ki siyasette işler tersine yürüyor: Sağlıklı ögeler, sağlıksızları iyileştiremiyor, tam tersine sağlıksız ögeler, sağlıklı yapıları da bozuyor.

CHP'de yaşanan genel başkan-örgüt-ideoloji çıkmazı da bu olumsuz kısır döngünün en güzel örneği.

Bakalım bu kısır döngü hangi noktadan kırılacak?

Yoksa kırılmadan sürecek ve CHP'yi tarihin karanlıklarına mı gömecek?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional