Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

"30 SANİYEDE BUSH"

 

Biz Türkler, yabancıların hakkımızda yazdıkları kitaplar, makaleler, yorumlar konusunda pek duyarlıyızdır.

Böyle çalışmalar hemen Türkçe'ye çevrilir, kamuoyuna mal edilir.

Buna karşılık, belki de azgelişmişliğimizin bir sonucu olarak, biz başka ülkeler ve toplumlar hakkında pek araştırma ve inceleme yapmayız (belki de yapamayız )ve yayınlamayız.

Seyahat kitapları dışında, yabancı ülkeler hakkında yerli yazarlar tarafından yayınlanmış çok fazla inceleme yoktur.

Son yıllarda yaşamın her alanında etkisini duyuran "küreselleşme" sonucunda, bizde de, genellikle üniversitelerin içinde, nadiren de bağımsız nitelikli "stratejik araştırma enstitüleri" kurulmaya başlandı.

Örneğin, Cumhuriyet'in Pazartesi günleri verdiği Strateji eki, bu kuruluşlardan biri tarafından hazırlanıyor.

İşte bugün sözünü etmek istediğim kitap, "küreselleşmenin" lideri Amerika Birleşik Devletleri hakkında yapılmış en güzel incelemelerden biri.

Kitap, okurlarımızın Cumhuriyet'teki yazılarından ve daha önce çıkan "New York'u Yaşamak" adlı eserinden tanıdığı Zülal Kalkandelen tarafından yazılmış.

Adı "30 Saniyede Bush".

Alt başlığı "Amerika'da Medya ve Siyaset".

"30 Saniyede Bush", kitabın içindeki makalelerden birinin de adı; Amerika'nın en büyük liberal siyasal eylem grubu MoveOn adlı örgütün seçimlere ilişkin reklam kampanyasından almış ismini.

Kalkandelen, tüm dünyayı etkileyecek olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Başkanlık seçimleri öncesinde zorlu bir işe girişmiş:

Bu ülkedeki siyasetin ve medyanın arka planını inceliyor.

ABD'nin, "küreselleşmenin" siyasal liderliğine ve askeri jandarmalığına soyunduğunu düşündüğümüzde, bu ülkedeki siyaset ve medya dünyasının belirleyici ilişkilerini açıklama çabasının ne kadar önemli olduğu derhal ortaya çıkıyor.

Kitap bir yandan, ABD'deki gerek siyaset gerekse medya konusunda bilmediğimiz pek çok gerçeği su yüzüne çıkartırken, öte yandan yaklaşan Başkanlık seçimlerine hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların hangi kampanyalarla hazırlandığını anlatarak, sadece günümüze değil, aynı zamanda geleceğe de ışık tutuyor.

Okur bir yandan 11 Eylül 2001 sonrasında yükselen Amerikan milliyetçiliğinin özelliklerini ve yeni muhafazakarların (neocon'ların) tutumlarını, öte yandan bu oluşumlara karşı Demokratların yönelttiği eleştirileri öğreniyor.

Böylece Amerikan sistemini "içerden" izlemek ve anlamak olanağına kavuşuyor.

Kitapta, Amerika'daki güncel oluşumları daha iyi anlamak ve değerlendirmek için gerekli olan pek çok temel bilgi de yer alıyor:

Örneğin Amerikan Başkanlık seçimlerinin karmaşık mekanizması ve 2000 seçimlerindeki tartışmalı Florida oyları sorunu, son derece açık seçik bir dille anlatılmış.

İnsan, Al Gore'un ülke çapında 500.000 oy daha fazla almasına karşın, Bush'un nasıl, hangi yargı kararlarıyla başkanlık koltuğuna oturduğunu şaşkınlıkla öğreniyor.

Medya ise bir başka alem:

Medya devleri konusunda kitaptaki bilgileri okuyanlar, bu muazzam mekanizmanın sadece Amerikan kamuoyunu değil, tüm dünya insanlarını nasıl yönlendirdiğini, sayılarla öğreniyor.

Kitabın asıl önemli katkısı, bütün bu karmaşık mekanizmaların Amerikan halkı ile etkileşimini çok iyi çözümlüyor olması.

Okur "30 Saniyede Bush"u okuduktan sonra, bu "küresel liderin" karar alma süreçlerinin, hangi belirleyici ögeler tarafından nasıl etkilendiğini daha iyi anlıyor.

Irak'ın işgalinden sonra "komşumuz" olan Amerika Birleşik Devletleri hakkında yapılmış en güzel incelemelerden biri.

Böyle bir kitabın bir Türk gözlemci tarafından yazılabilmiş olması insanın göğsünü kabartıyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional