Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BU REJİMİN ADI DEMOKRASİ DEĞİLDİR, OLAMAZ!

 

Bir ülkede eğer:

 1. Kayıtlı seçmenlerin dörtte birinin, seçime katılanların üçte birinin oylarıyla, tek bir parti Meclis'te Anayasa'yı değiştirebilecek üçte iki çoğunluk sağlayabiliyorsa,
   
 2. Seçim sistemindeki yüzde on barajına takılan partilerin aldıkları toplam oy 13,5 milyon ile, üçte iki çoğunluğa erişen iktidar partisinin aldığı 10.8 milyon oydan çok daha fazla olduğu halde, Mecliste temsil edilemiyorsa,
   
 3. Örneğin, oy kullanan seçmenlerin yüzde 9,5'i oranında üç milyon oy alan DYP meclis dışında kalıyorsa,
   
 4. Siyaset, halka hizmet aracı olmaktan çıkıp, politikacıların ceplerini doldurma aracı olmuşsa,
   
 5. Seçimlerden sonra, bir takım karanlık ilişki iddialarıyla, bazı muhalefet milletvekilleri, kendi ideoloji ve siyasetlerine yüzseksen derece ters olan iktidar partisine geçiyorsa,
   
 6. Siyasal partiler, kaçakçıların, yağmacıların, vurguncuların, yolsuzluk sanıklarının sığınma yeri olmuşsa ve seçilenler, siyasetle ilgili olmayan dokunulmazlık zırhlarının ardında hiçbir kovuşturmaya uğramıyorlarsa,
   
 7. Her siyasal parti, muhalefette iken siyaset faaliyet dışındaki eylemlere ilişkin dokunulmazlık zırhını kaldıracağına söz veriyor ve iktidara geldikten sonra, bizzat kendi mensuplarını kovuşturmadan kurtarmak için bu sözünü rafa kaldırıyorsa,
   
 8. Uyuşturucu kaçakçılığı sanıkları siyasal partiler aracılığı ile dokunulmazlık zırhına kavuşturuluyor, polisin gözaltına aldığı sanıkların yakınları bakanlık koltuğunda oturanlarla doğrudan telefon teması kurabiliyor, polis merkezleri, sanık yakınlarınca basılıp, sanıklar zor kullanılarak kaçırılabiliyorsa,
   
 9. İktidarlar genelde, banka soyguncuları ile arazi yağmacıları ve fatura yolsuzlukları sanıkları arasında el değiştiriyorsa,
   
 10. Arsa yağması devletin resmi politikası haline gelmişse, halka gecekondu yağmacılığı yemi verilirken, siyaset, büyük toprak ve sit alanı yağmalarının aracı olarak kullanılıyorsa,
   
 11. Siyasal partilerin genel başkanları, bir kez seçildikten sonra bir daha yerlerinden kımıldatılamıyor, tam bir diktatör gibi, bütün başarısızlıklarına karşın, her türlü parti içi muhalefeti engelliyorlarsa,
   
 12. Politikacılar, eski emniyet mensupları ve istihbaratçılar, suikast timleri kurup cinayetler işliyor ve olay sadece tetikçiler yakalanarak ört bas ediliyorsa,
   
 13. Yasa dışı örgüt mensupları devletin istihbarat elemanlarınca korunuyor ve kollanıyorsa, yakalandıklarında ceplerinden bu elemanların kimlikleri ya da pasaportları çıkıyorsa,
   
 14. Kadınlar, babaları, ağabeyleri veya kocaları tarafından kendilerini ikinci sınıf vatandaş yapan giyim-kuşam biçimlerine mahkum ediliyor ve bu mahkumiyet, toplumu ve devleti din kurallarına göre yeniden örgütlemek isteyenlerin, yani demokrasiyi rafa kaldırmaya kararlı olanların ağzında, "türban özgürlüğü" diye "demokrasi" adına savunulabiliyorsa,
   
 15. Açıkça Cumhuriyet karşıtı olduklarını ve Cumhuriyet'in İslami kurallara göre yeniden örgütlenmesi gerektiğini söyleyenler, devletin en üst bürokrasi makamında görev yapıyorsa,
   
 16. Ekonomi yönetimi, sadece borç çevirme becerisine bağlı hale getirilmiş ve ekonomik kararlar yabancı bir uluslar arası örgütün (IMF) denetimine bırakılmışsa,
   
 17. Dış siyaset, yirmibirinci yüzyılda kendini dünyaya yeni bir nizam vermekle görevli sayan bir büyük devletin (ABD) hegemonyasına bırakılmışsa,
   
 18. İç siyaset, toplumu ve devleti sürekli horlayan bir uluslar arası kuruluşun (AB) üyeliği uğruna bütünüyle yabancı güçlerin yönetim ve denetimine bırakılmışsa,
   
 19. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu niteliği taşıyan temel hak ve özgürlükler, çoğunluğun dinsel ve siyasal tercihleri uğruna ve üstelik de "demokrasi adına", "halk ne eylerse güzel eyler" sloganı ile yok ediliyorsa,
   
 20. Bağımsız yargı sistemi çeşitli olaylarla gölgelenmişse,
   
 21. Medya, bir-iki istisna dışında tümüyle siyasal iktidara bağımlı hale getirilmişse,

O ülkede "Demokrasi var" diyebilir misiniz?

"Diyebilirim" diyen varsa buyursun, sütunum açık.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional