Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KÜRESEL TERÖR NEREYE GİDİYOR

 

Sevgili okurlarım, bu sütunda birkaç kez yazdım:

Dünya, Tarım ve Endüstri Devrimlerinden sonra tarihin üçüncü büyük devrimini yaşıyor.

Kimilerinin "Uzay Çağı", kimilerinin "Bilgi Toplumu Dönemi" kimilerinin "Genetik ve Bio-Teknoloji Çağı" dediği bu döneme ben "İletişim-Bilişim Devrimi" çağı diyorum.

Bu yeni çağ, aynen Tarım ve Endüstri Devrimlerinin yaptığı gibi bütün dünyayı etkileyecek ve yeniden biçimlendirecek.

İnançlar, devlet biçimleri, toplumsal sınıflar değişecek.

Yepyeni yaşam biçimleri, yepyeni ilişkiler ortaya çıkacak.

İşte gittikçe yaygınlaştığı izlenimi veren küresel terör bu dönemin henüz başlangıç aşaması bile değil, bu aşamanın "Girişi".

Bakın şu içinde yaşadığımız aşamayı şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım:

Biliyorsunuz, insanlığın tüm yüzünü değiştiren Endüstri Devrimi'nin, 1789 Fransız İhtilali ile başladığı kabul edilir.

Yani Fransız İhtilali, olgunlaşması yüzyıllar süren Endüstri Devrimi'nin başlangıç aşaması, bir anlamda siyasal habercisi olarak kabul edilir.

Fransız İhtilali ise kendi içinde farklı dönemlere ayrılır:

Cumhuriyet Dönemi, Terör dönemi, Direktuvar Dönemi, İmparatorluk dönemi gibi.

Sonunda İmparatorluk dönemi de Napolyon'un yenilgileriyle sona erer ve Fransa'da yeniden krallık kurulur.

Bütün bu birbirini izleyen ve her biri çok farklı nitelikler taşıyan dönemlerin tümü 1789 ile 1815 arasına, 26 yıla sığmıştır.

Üstelik Bastille'in zaptından 26 yıl sonra görünüşte, fırtına durulmuş, Fransa'da krallık yeniden kurulmuştur.

Yani Fransız İhtilali durdurulmuştur.

Ama durum sadece "görünüştedir".

Endüstri Devrimi artık bütün hızıyla hükmünü sürmekte, tüm dünya büyük bir değişim içine girmektedir.

Nitekim sonunda, din-tarım devletleri yıkılacak, yerlerine laik ve demokratik ulus devletler kurulacaktır.

Bu yeni oluşum içinde toprak ağaları ve din adamları güçlerini yitirecekler, yeni yükselen sermaye ve işçi sınıfları ve seçilmiş yöneticiler toplumların ve dünyanın kaderini belirleyeceklerdir.

Bütün bu değişme ve gelişmeler Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına ve bunlardan sonra da Soğuk Savaş'a yol açacak, Endüstri Devrimi etkisini, Soğuk Savaş'ın bitiş tarihi olan 1991 yılına kadar sürdürecektir.

Demek ki, 1490'larda Amerika'nın keşfiyle tohumları atılan Endüstri Devrimi, 1789 Fransız İhtilali ile patladıktan sonra 202 yıl hüküm sürmüş.

Fransız İhtilali bunun sadece 26 yıllık başlangıç dönemi.

Fransız ihtilali içinde ise terör dönemi birkaç yıl devam ediyor ve sonra Napolyon'un imparatorluğu ve en sonunda da krallığın yeniden kuruluşu gibi aşamalar yaşanıyor.

İşte şimdi ben diyorum ki, Endüstri Devrimi açısından, Fransız İhtilali'nin terör dönemi ne anlam ifade ediyorsa, bugün içinde yaşadığımız terör dönemi de İletişim-Bilişim Devrimi açısından aynı şeyi ifade ediyor:

Yani henüz İletişim-Bilişim Devriminin başlangıç aşamasına bile yeni giriyoruz.

Giriş aşamasının özel bir döneminden geçiyoruz.

Yani değişimin çok çok başındayız.

Bundan sonraki olaylar, aynen Fransız İhtilali ve Endüstri Devrimi'ndeki gibi, birbirine zıt, genel değişme ve gelişme yönünün teşhisinde insanı yanıltacak süreçlerden geçecek.

Küresel Terör, Endüstri Devrimi'nden İletişim-Bilişim Devrimi'ne geçişin sarsıntılarıyla, kabuk değiştiren dünyanın yeni doğum sancılarıyla yayılıyor.

Bu durum sakın sizi yanıltmasın.

Nasıl Tarım Devrimi'nin ideolojisi tek tanrılı dinler, Endüstri Devrimi'nin ideolojisi milliyetçilik olduysa, İletişim-Bilişim Devrimi'nin ideolojisi de Demokrasi ve İnsan Hakları olacaktır.

Ama bu arada insanlık büyük bunalımlar yaşayacak, Endüstri Devrimi'nden İletişim-Bilişim Devrimi'ne geçerken önce Soğuk Savaş tortularının bedelini ve sonra da başka dönüşüm ve değişim maliyetlerini ödeyecektir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional