Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

HUNTINGTON'UN ÖNERİLERİ TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ Mİ?

 

Türkiye'de bir "İslam Devleti Kurulabilir mi?"

Bu yazı 4 Kasım 2002 sabahı, seçimlerin ertesi günü yayınlanacak.

Elimizdeki seçim sonuçlarına insanlar bir de bu gözle baksınlar istiyorum.

Sayın Taha Akyol'un, benim Huntington'un ve Özal'ın "İslamcı" olduklarını söylemem üzerine başlattığı bir tartışma çerçevesinde, iki hafta önce bu sütunda, Huntington'un Türkiye için nasıl bir model önerdiğini, kitabından yaptığım bir çeviri ile açıkça ortaya koymuştum.

Huntington'un söylediklerinin bazılarını, okurlardan gelen genel istek üzerine şöyle bir anımsayalım önce:

"Bir noktada Türkiye, Batı'dan üyelik rica eden hayal kırıklığı yaratıcı ve aşağılayıcı bir dilenci rolünden vazgeçmeye hazır olacak ve çok daha etkili ve yüceltici olan tarihsel rolüne, İslam aleminin temsilcisi ve batı düşmanı rolüne geri dönecektir.

"Türkiye'de köktendincilik yükselmektedir; Özal yönetiminde Türkiye kendisini Arap dünyası ile özdeşleştirmek için geniş bir çabaya girişmiştir..."

"Böylece Türkiye gerçekten bir "Güney Afrika modeli" oluşturabilir:

"Nasıl Güney Afrika, ırk ayrımcılığını terk ederek kendi uygarlığındaki bir parya devlet konumundan, o uygarlığın lider ülkeliğine yükselmişse, Türkiye de kendisine aynı derecede yabancı olan laikliği reddederek bunu gerçekleştirebilir..

"Hıristiyanlık ve ırk ayrımcılığı olarak Batının iyi ve kötü yanlarını yaşayan Güney Afrika, Afrika kıtasının liderliği için özel bir nitelik kazanmıştır.

"Laiklik ve demokrasi olarak, Batı'nın kötü ve iyi yanlarını yaşayan Türkiye de aynı biçimde İslam'ın liderliğine hazırdır.

"Fakat bu liderliği yüklenebilmek için, Atatürk'ün mirasını, Rusya'nın Lenin'in mirasını reddettiğinden daha kapsamlı olarak reddetmelidir.

"Türkiye'yi bölünmüş bir ülke olmaktan çıkarıp bir çekirdek ülkeye dönüştürmek, aynı zamanda Atatürk'ün kalibresinde, dinsel meşruiyet ile siyasal meşruiyeti birleştirebilecek bir lideri gerektirir."

Evet, yukardaki satırlardan da açıkça görülüyor ki, Huntington Türkiye'nin bir "İslam Devletine" dönüşmesini önermektedir.

Peki Türkiye, Anayasasında da yazan, laik ve demokratik sosyal bir hukuk devleti olmaya çalışan yapısından, bir İslam devleti yapısına nasıl dönüştürülecektir?

Türkiye, Huntington'un dediği gibi, devleti İslamlaştıracak "Atatürk kalibresinde" bir lider bulursa, bu lider neler yapacaktır?

Yapacağı işlerin toplumbilimsel "yol haritası" nedir?

Hiç kuşkusuz böyle bir "yol haritası", aynen Cumhuriyet'in kuruluşunda olduğu gibi uzun yılları, ince, derin ve ayrıntılı çalışmaları kapsayacak, ayrıca uluslararası destek de arayacaktır.

Türkiye'de ne bir anda Anayasa'yı değiştirebilirsiniz ne de bir anda yapılacak bir Anayasa değişikliği ile bu toplumsal ve siyasal dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz.

Önce "demokratik yapı" içinde medya ve eğitim sistemi başta olmak kaydıyla, toplumsal kurumlar kullanılarak halk "eğitilmeli", toplum "İslam devleti" düşüncesine ve yapısına hazırlanmalıdır.

Demek ki önce medya.

Sonra eğitim.

Daha sonra hukuk sistemi ve Anayasa.

Aman sakın benim bir "komplo teorisi" ürettiğimi sanmayın.

Bu çerçeve, anlı şanlı bir Amerikalı profesörün Türkiye için önerdiği modelin "zorunlu yol haritasını" ortaya koyuyor sadece.

Bilmem bu "yol haritası" size Türkiye'de 1945'ten beri "Komünizmle mücadele" bağlamında yani Soğuk Savaş çerçevesinde olup bitenlerle ilgili bir çağrışım yapıyor mu?

Bugün elimizdeki seçim sonuçlarına bir de Huntington'un modeli çerçevesinde baktığınızda neler görüyorsunuz acaba?

Not: Sayın Taha Akyol, yine bana saldırmış.

Yanıtım haftaya.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional