Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

HUNTINGTON, ÖZAL VE TAHA AKYOL'UN GÖREMEDİĞİ

 

Geçenlerde Habertürk televizyon kanalında değerli dış politika uzmanı Büyükelçi Şükrü Elekdağ'ın hazırladığı ve sunduğu "Stratejik Bakış" adlı programda, Prof. Yaşar Nuri Öztürk ile birlikte Huntington'un tezlerini ve 11 Eylül sonrasındaki dünyada İslam'ın ve Türkiye'nin rolünü tartıştık.

Sayın Taha Akyol, bu programda Huntington'un Türkiye'ye ve Atatürk'e yönelik eleştirilerinin gerçek nedenlerinin ve bu nedenlerin ardındaki kötü niyetin ortaya konulmasından ve tezlerinin Özal'ın görüşleriyle örtüştüğünün saptanmasından rahatsız olmuş.

Milliyet gazetesindeki köşesinde mealen "Özal devletin İslamlaştırılmasından yana değildi, zaten Huntington'un da Türkiye'nin İslam devleti olması yönünde bir önerisi yok. Emre Kongar'ın bu yöndeki iddiaları yeni değil, "21. Yüzyılda Türkiye" adlı kitabında da bunları kanıtsız olarak ileri sürmüştü. Her bilgi için kitabında dip not verirken, Özal'ın niyeti hakkında sadece bir dedikoduya dayanıyor, kaynak göstermiyor. Özal Batı ile bütünleşmekten ve devleti küçültmekten yanaydı, devletin İslamlaştırılmasından yana olamazdı. Huntungton ise Türkiye'nin Mekke'ye değil Taşkent'e yönelmesini öneriyordu." diye özetlenebilecek bir yazı yayınladı.

Sayın Taha Akyol, kendi yaşamında, düşünce çizgisi bakımından önemli bir gelişme sağlamış, sert ve aşırı sağ bir ideolojiden, ılımlı ve demokrasiyi kabul eden bir sağ çizgiye ulaşmıştır.

Ama ne yazık ki hâlâ eski ideolojik çizgisinin önyargılarından kurtulamıyor ve hem Huntington'un kitabında açık açık yazdığı yargıları ve önerileri hem de Türkiye'nin tarihsel-toplumsal gerçeklerini göremiyor.

Önce Huntington'un görüşlerini yeniden özetleyelim:

1) Huntington'un genel yaklaşımı aşırı seçkinci yani faşist bir netilik taşır, çünkü:

a) Huntington'a göre "Batı" tek ve biricik nitelikli bir uygarlıktır.

b) Batı'ya ulaşılamaz ve Batı Uygarlığı taklit edilemez.

2) Huntington önyargılıdır ve kötü niyetlidir, çünkü:

a) Huntington'un Toynbee'den ödünç aldığı teze göre, her uygarlık ancak bir meydan okuma ile karşılaştığı ve bununla başa çıktığı zaman gelişir ve devam eder, yoksa gevşer ve yokolur gider.

b) Soğuk Savaş bitmeden önce, Sovyetler Birliği'nin liderliğindeki Doğu Bloku, Batı için böyle bir tehdit oluşturuyor ve Batı'yı uyanık, dinamik ve gelişme çizgisinde tutuyodu.

c) Sovyetler Birliği çöktükten sonra, Batı Uygarlığı'nın önündeki tehdit talktığı için, bu uygarlık rehavete kapılma ve dinamizmini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

ç) Batı uygarlığını uyanık ve dinamik tutabilmek, gelişmeyi sürdürmesini sağlamak için karşısına yeni düşmanlar bulmak gerekir, bunlar da sırasıyla İslam ve Sind (Çin) uygarlıklarıdır.

3) Huntington Türkiye'ye ve Atatürk'e olumsuz bir önyargı ile yaklaşmaktadır, çünkü:

a) Türkiye, Huntington'un "olamaz" dediği Batılılaşmayı Atatürk'ün önderliğinde ve üstelik de Müslüman bir toplumda gerçekleştirmiştir.

b) Bu niteliği ile Atatürk Türkiye'si , Huntington'un tezlerinin tümüyle yanlış olduğunun yaşayan bir kanıtıdır. Bu nedenle de İslami yapıya geri döndürülmesi gerekir.

c) Nitekim, Huntington, Atatürk'ün çok büyük bir devrimci olduğunu zorunlu olarak kabul ettiğinden bu "geri döndürme" işlemi için, ancak onun kalibresinde (terim aynen onundur) bir devlet adamına gereksinme duyulduğunu belirtir.

4) Huntington, kültürel değerler açısından da tam bir emperyalisttir ve Atatürk'ü bu nedenle eleştirmektedir, çünkü:

a) Son derece ilginç bir biçimde ve "Sureti Hak'tan görünerek", "insan hakları kadın hakları gibi değerler Batı'nın değerleridir. Yani emperyalist değerlerdir. Siz İslam Alemi'nde kendi değerlerinize sahip çıkın bu emperyalist değerlere inanmayın" demektedir.

b) Böylece Batı'nın, sömürgeleştirdiği yerlerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını önlemeye, Batı değerlerinin bu sömürgeciliğe karşı kullanılmasını engellemeye çalışmaktadır.

Yerim bittiği için gerisi ve Özal bölümü haftaya.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional