Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DERVİŞ'İN SİNERJİSİ NASIL ARTAR?

 

Biliyorsunuz, sinerji, biraraya gelen enerji kaynaklarının toplam enerjilerinin, tek tek sahip oldukları enerji miktarlarının aritmetik toplamından daha fazla olması anlamına geliyor.

Yani yalnız başlarına belli bir enerji sahibi olan diyelim ki iki farklı enerji kaynağı biraraya gelince, sahip oldukları ortak enerji, her ikisinin de ayrı ayrı sahip oldukları enerjilerin toplamından daha fazla bir miktar ediyor, çünkü bunlar, birbirlerini destekleyerek, daha önce ortada olmayan ilave bir enerji yaratıyorlar.

İşte bu olaya sinerji deniyor.

Biz buna "ortaklıktan doğan ilave güç" de diyebiliriz.

Aslında insanlık bu kavramı çok eskiden beri biliyor.

Bizim kültürümüzdeki "Birlikten kuvvet doğar" atasözü bütünüyle bu kavramı yansıtır.

Marx "artı ürün" ve "artı değer" kavramlarını aynı anlayışa dayandırmıştır.

Çağımız "yeni imaj" çağı ya, eski kavramlara da yeni terimler uydurmakta üzerimize yok.

Neyse, sevgili okurlarım hemen anlamışlardır, bugün Kemal Derviş'in sinerjisi üzerinde duracağım.

Neden enerjisi değil de sinerjisi?

Çünkü Derviş'in tek başına sahip olduğu güç, yani enerji, siyasal olarak ancak bir grup ya da bir oluşum veya bir parti içinde bir anlam ifade ediyor da ondan.

Yani her hâlükârda Derviş'in, sahip olduğu enerjiyi kullanılabilir hale getirmesi için bir yere katılması yani bir sinerji üretmesi gerekli.

Peki Derviş nereye katılacak?

Derviş'in nereye katılacağı sorusunun yanıtı bir başka soruya vereceği cevapta yatıyor:

Nereye katılırsa en yüksek sinerjiyi açığa çıkartabilir?

Hiç kuşkunuz olmasın, Derviş çapındaki bir beyin, şu anda bu sorunun yanıtını aramakla meşgul.

Zaten bunun farkında olan politikacılar ve köşe yazarları da, Derviş'i kendi inançları doğrultusunda etkileyebilmek için bu yönde kulisler yapıyor, yazılar yazıyorlar.

CHP yandaşlarına bakarsanız, CHP günümüzün yükselen partisi, bu nedenle de Derviş en yüksek sinerjiyi CHP saflarına katılmakla elde edebilir.

Böyle düşünenler, Derviş'in Baykal'la yaptığı uzun görüşmeyi, bu katılımın bir ön işareti olarak yorumluyorlar.

DSP yanlılarına bakarsanız, DSP, Ecevit'in sağlığına ve son ayrılmalara karşın, dimdik ayakta, Derviş'in bu partiye katılması ve belki de onun genel başkanı olması elde edebilecceği en yüksek sinerjiyi açığa çıkartabilir.

Bu görüşte olanlar da Derviş'in yakın arkadaşlarından olan Fikret Ünlü'nün hâlâ DSP'den istifa etmemiş olmasını, Derviş'in DSP'ye katılacağının bir kanıtı olarak gösteriyorlar.

Bu arada ANAP'ı düşündüğünü bile ortaya atan haberler var.

Peki Derviş'in gücü nereden geliyor?

Halk Derviş'i, üç kağıtçı, dönek, bir dediği öbür dediğini tutmayan, hırsız, hepsi birbirine benzeyen, hortumcu politikacılardan, izlediği "siyaset biçimi" dolayısıyla ayırıyor:

Derviş "dürüstlüğü" ve "açıklığı" simgeliyor da onun için sinerjisi çok yüksek.

Bu nedenle, Amerika'ya gitmeden önce verdiği izlenimden dönmesi ve Yeni Türkiye adıyla partileşen İsmail Cem grubundan ayrılması çok zor.

Derviş'in "demokratik solda bir geniş cepheden" yana olduğu ve Türkiye'ye geldiği ilk günden beri böyle bir cephenin oluşturulmasını hedeflediği de bilinen bir gerçek.

Dolayısıyla Derviş açısından en yüksek sinerji noktası, Cem ve arkadaşlarıyla birlikte, sosyal adaletçi, geniş ve yeni bir cephe için çalışması olarak görülüyor.

Bu çerçevede, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ı, İsmail Cem ile biraraya getirmeye çalışması, Erdal İnönü ile temas ederek onun kişisel desteğini alması, Mehmet Ali Bayar, Sema Pişkinsüt, Ufuk Uras, Mümtaz Soysal, Yekta Güngör Özden, Sadettin Tantan ve Murat Karayalçın ile de ittifak araması, olası adımlar olarak ortaya çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde nelerin olacağını, nelerin yapılamayacağını öğrenerek göreceğiz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional