Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ÖTEKİ LİDERLER ECEVİT'TEN FARKLI MI

 

Sevgili okurlarım, aslında bugün, artık tümüyle dışa bağımlı hale gelen ülkemizde gelecekte neler olacağına ışık tutabilmek amacıyla, Amerikalıların Türkiye hakkındaki görüşlerini aktarmaya devam edecektim. (Herhalde geçen hafta aktardığım çözümlemelere uygun gelişmelerin neredeyse aynı gün gerçekleşmeye başlaması sizi bile şaşırtmıştır.)

Fakat olaylar o kadar hızlı gelişti ki, gözden kaçtığını düşündüğüm bir başka önemli konu üzerinde durmak gereksinmesini hissettim bugün.

Sevgili okurlarım, çoğu zaman bir toplumsal sevinç ya da bir toplumsal linç psikolojisi içinde kimi gerçekleri gözden kaçırıyoruz.

Son günlerde de Ecevit'in siyasal liderliği, bir toplumsal linç psikolojisi içinde değerlendiriliyor ve bazı temel gerçekler gözden kaçırılıyor.

Ben Ecevit'in tartışılan liderlik modeline "Feodal Liderlik modeli" diyorum.

Nedir "Feodal liderlik modeline" yöneltilen eleştirilere konu olan özellikler?

Ben merkezcilik.

Bencillik.

Tekilcilik.

Tekelcilik.

Otoriterlik.

Otokratiklik.

Nedir bu "Feodal Liderliğin" göstergeleri olarak sunulan kişisel özellikler:

Arkadaşı yok.

İkinci adamı yok.

Herkesi harcıyor.

Şimdi burada bir an duralım ve soralım:

Yukarda sıraladığım özellikler, şu anda siyaset sahnesinde uzun süredir egemen olan hangi liderde yok?

Özal'ın yüzde otuzlardaki mirasını yüzde 13'e indiren ve rakipsiz genel başkan olarak yerinde oturan Yılmaz'da mı?

Demirel'in yüzde otuzlara varan mirasını yüzde 12'ye indiren ve rakipsiz genel başkan olarak yerinde oturan Çiller'de mi?

İnönü'nün yüzde yirmilerdeki mirasını yüzde 8.5'e indiren ve rakipsiz genel başkan olarak yerinde oturan Baykal'da mı?

Yılmaz'ın,Çiller'in, Baykal'ın dostu varmı?

Yılmaz'ın, Çiller'in, Baykal'ın ikinci adamları var mı?

Yılmaz'ın, Çiller'in , Baykal'ın geçmişleri de bir politikacılar mezarlığını andırmıyor mu?

Üstelik Ecevit'in bütün bu liderlerden ayrıldığı, çok önemli bir başka olumlu nokta var:

Bütün bu liderler kendilerinden önceki liderlerin miraslarının üzerine çeşitli siyasal manevralarla oturmuşken, Ecevit, tüm örgütsel mirası reddetmiş, gitmiş, bir köşede kendi başına (eşiyle birlikte) dikilmiş, "Ben bütün eski ilişkilerime ve eski örgüte karşıyım" diyerek, bencil, ben merkezci, tekilci, tekelci, otoriter ve otokratik özelliklerini saklamadan, tam tersine bunları toplumun gözüne sokarak, yıllarca beklemiştir.

Ecevit'e oy verenlerin hepsi değil ama, partide onun yanına gidenlerin tümü, onun bu modelini bilerek, bu tutumunu onaylayarak tercihlerini yapmışlardır.

Tabii "Feodal liderlik modeli" güçlü bir bedensel ve zihinsel etkinlik kapasitesi gerektirdiği için, Ecevit'in sağlığı bozulup "karizması" hem gününü hem de geleceği kurtarmaya yetmeyince, model çökmüştür.

Bence kamuoyu, Ecevit'e saldırmayı bırakıp Ecevit'in "Feodal liderlik modelini" uygulayan bütün liderlerin tutum ve davranışlarının temel belirleyicileri üzerinde odaklaşmalıdır.

Çünkü asıl tehlike oradadır.

Sorun aslında sadece "Feodal liderlik modeli" de değildir.

Sorun çok daha temelde, "Feodal liderlik modelini" destekleyen, besleyen, yağmacılık ve kişiliksizlik üzerine kurulu "fırsatçı siyaset yapma biçimidir".

Bugünlerde ortaya çıkan "Yeni oluşumculara", hem kendi çıkarları hem de ülke menfaatleri açısından "Feodal liderlik modelinden" uzak durmalarını önerir, son siyasal gelişmeleri irdeleyen meslektaşlarıma da, olaylara, biraz da bu açıdan bakmalarını tavsiye ederim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional