Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARI DAHİL HEPİMİZ HAİNİZ!

 

Nüfusu 70 milyona yaklaşan öyle bir ülke düşünün ki, ülkenin bütün vatandaşları "hain" olsun.

"Saçmalama" dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Peki "Türkiye Gerçeği"ne ne diyorsunuz?

Ülke vatandaşları çeşitli ölçütlere göre ikiye bölünmüş durumda.

Her grup, karşısındakini "hainlikle" suçluyor.

Tabii arada "tarafsızlar" ve "fikri olmayanlar" da var ama, onlar sonuç itibarıyla, güçlülerin yanında yer almış olacakları için, zaten iki kampa ayrılmış olanlar tarafından "hem cahil hem hain" ilan ediliyor.

Türkiye'nin yakın geçmişteki ve bugunkü "kırılma noktalarına" en güncel tartışmalardan başlayarak, kısaca bakalım:

1) Avrupa Birliği'ne katılmaktan yana olanlar-Avrupa Birliği'ne katılmaya karşı olanlar. Her iki grup da karşısındaki "hainlikle" suçluyor.

2) İdamın kaldırılmasından yana olanlar-idamın kaldırılmasına karşı olanlar. Her iki grup da karşısındakini "hainlikle" suçluyor.

3) Ana dilin öğrenim özgürlüğünden yana olanlar-ana dilin öğrenim özgürlüğüne karşı olanlar. Her iki grup da karşısındakini "hainlikle" suçluyor.

4) Ana dilde yayın hakkından yana olanlar-ana dilde yayın özgürlüğüne karşı olanlar. Her iki grup da karşısındakini "hainlikle" suçluyor.

5) Etnik kökenini (Türklüğü ya da Kürtlüğü) kimlik olarak vatandaşlık ilişkisinin önüne almak isteyenler-vatandaşlık ilişkisini, etnik kökenin önünde görenler. Her iki grup içindeki alt gruplar, karşılarındaki alt grupları "hainlikle" suçluyor.

6) Devlet yapısını İslam inancına göre değiştirmek isteyenler-devlet düzenini inançlar arası eşitlik ilkesini öne çıkaran laik anlayışa göre sürdürmek istiyenler. Her iki grup da karşısındaki "hainlikle" suçluyor.

7) Her ne bahasına olursa olsun Kıbrıs'ta çözüm isteyenler-Kıbrıs olayını Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejik güvenliğinin sağlanması sorunu olarak görenler. Her iki grup da karşısındaki "hainlikle" suçluyor.

8) Ekonomik bunalımdan çıkmak için IMF politikalarına bağlı kalmak isteyenler-IMF politikalarına karşı olanlar. Her iki grup da karşısındakini "hainlikle" suçluyor.

9) Küreselleşme çerçevesinde (AB ile birlikte ya da AB'ye seçenek olarak) Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaşmak isteyenler-Amerika Birleşik Devletleri'ni emperyalist bir güç olarak tanımladıkları için, buna karşı çıkanlar. Her iki grup da kaşısındakini "hainlikle" suçluyor.

10) Yunanistan, Ermenistan, İran ve Arap ülkeleri gibi ülkelerle çeşitli yakınlaşmaları savunanlar-bu ülkelerle her türlü yakınlaşmaya karşı çıkanlar. Her iki grup da karşısındaki "hainlikle" suçluyor.

11) Sorunlarımızı, demokrasimizi kısıtlayarak ve sınırlayarak aşmaktan yana olanlar-sorunlarımızı, demokrasimizi geliştirerek ve yaygınlaştırarak aşmak isteyenler. Her iki grup da karşısındakini "hainlikle" suçluyor.

12) Türkiye'nin sorunlarını ulusal bağımsızlığı arttırarak çözmek isteyenler-sorunları ulusal bağımsızlıktan ödün vererek çözmek isteyenler. Her iki grup da karşısındakini "hainlikle" suçluyor.

Bu oniki ana kırılma noktasının, bir de son günlerde dünya gündeminin başına oturan dünya futbol kupasına ilişkin "mikro" bir yansıması var.

Bu şizofrenik kamplaşmaların ve bu paranoyakça "hainlik" suçlamalarının korkutucu ciddiyetini vurgulamak açısından onüçüncü kırılma noktası olarak onu da belirtelim:

13) Ulusal futbol takımımız içinde namaz kılan futbolcular-namaz kılmayan futbolcular.

Yani sevgili okurlarım, ülkemizde yaşayan vatandaşların hepsi (bu satırların yazarı ve okurları da dahil) "oniki kez hain".

Annem "Akıl insana bir sermayedir" derdi.

Türkiye acaba en önemli sermayesini mi yitirdi?

Türkiye'yi bu noktaya getiren politikacılarımızı ve onlara çanak tutanları kutluyorum!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional