Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEMOKRASİYE İNANIYORUM, GENÇLERE GÜVENİYORUM

 

Türkiye'nin bütün sorunları siyasetin yozlaşmasından kaynaklanıyor.

Bugünkü siyasal yapının tek bir adı var: "Yağmacı siyaset".

Yağmacı siyasetin temelinde ise, politikacılardan siyasal olarak da, hukuksal olarak da hesap sorulamaması yatıyor.

Politikacılar, seçmene verdikleri sözleri yerine getirmiyor.

Bunun siyasal hesabı sorulamıyor.

Politikacılar yolsuzluk yapıyor.

Bunun hukuksal hesabı sorulamıyor.

Yağmacı politikacılar, ülkenin sorunlarını çözeceklerine kendileri sorun yaratıyor veya bizzat sorun oluyor.

Örneğin siyasal partiler, seçim kampanyası sırasında milletvekillerinin dokunulmazlıklarını sadece siyasal alana indirgeyen değişikliklerin yapılacağına ilişkin söz vermişlerdi.

Seçimlerden bu yana çok zaman geçti, bu konuda hiç bir gelişme yok.

Peki ne var?

Durup dururken çıkarılan, toplumsal huzuru bozmaktan, mevcut hukuk düzenini dinamitlemekten başka hiç bir işe yaramayan bir af yasası ve bu yasanın dahi doğru dürüst çıkarılamamasından kaynaklanan bir kargaşa var.

Hırsızlar, katiller, dolandırıcılar serbest bırakılıyor.

Neden, niçin, belli değil.

Bürokratların yolsuzluk iddialarıyla yargılanmaları zorlaştırılıyor, buna karşılık, Hukuk Devleti'nin simgesi haline gelen Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırlandırılmak ve yargılanması kolaylaştırılmak isteniyor.

Bu arada kamuda maaş ayarlaması yapılıyor ve bu ayarlamadan, herkesten fazla politikacılar yararlanıyor.

Ekonomi tam bir çıkmazda.

Üretim durmuş.

Bankacılık sistemi, tasarrufları yatırıma dönüştürecek mekanizmaları işletemiyor.

IMF'den alınan yardım ancak bankacılık setöründeki hortumlamanın maliyetini karşılayacak miktarda.

Düze çıkabilmek için, devlette, ekonomide, siyasette tam bir yeniden yapılanma gerekli.

Politikacıların bu konuda "kılı bile kıpırdamıyor".

Yağma düzeni aynen sürdürülüyor.

Bu durumun en önemli nedeni, partilerin lidere bağımlı olan oligarşik yapıları.

Bütün partiler, doğrudan genel başkana bağımlı bir oligarşik yapıyı koruyarak, hatta güçlendirerek sürdürüyor.

Çünkü genel başkanlar bir kez oturdukları koltuktan, ne kadar başarısız olurlarlarsa olsunlar kalkmak istemiyor.

Bu nedenle de çevrelerini yeteneksiz, dalkavuk ve çıkarcı insanlarla dolduruyor ve onları kendilerine köle yapıyorlar.

Burada açıkça söylüyorum:

Hiç bir politikacı Genel Başkanından habersiz yolsuzluk yapamaz, nüfuz suistimalinde bulunamaz.

Dolayısıyla siyasete hakim olan yağma düzeni, doğrudan doğruya koltuğunu korumak isteyen genel başkanların destekledikleri parti içi oligarşik yapıdan kaynaklanmakta.

Ne yazık ki demokrasilerde mucize yok.

Halk bilinçlenecek, seçmen örgütlenecek, siyasetçiyi denetleyecek.

Yılmadan, usanmadan, bilinçlenme için çalışacağız.

Ben, eninde sonunda demokratik mekanizmaların işletilebileceğine inanıyorum.

Demokratik mekanizmalar işletilecek ve bugünkü yağma düzeni içinde birer post kapmış olan yozlaşmış kuşağı, gençler tasfiye edecek.

Bu tasfiye, bugünkü düzenin düzelmeye doğru değişmesine yol açacak.

Çünkü gençler, özellikle de öğrenci gençler, henüz bu yağma düzeninin bir parçası haline gelmemişler.

Tabii, gençlerin mücadelelerini, demokratik yapı içinde sürdürmeleri, bu değişme sürecinin kaçınılmaz ön koşulu.

Biliyorum, gençler sabırsız. Çabuk sonuç almak istiyorlar.

Ama unutmayalım ki, en doğru ve en kalıcı sonuçlar, ancak demokrasi içinde alınabilir.

Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar uzun sürerse sürsün!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional