Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ŞİDDET, TERÖR, SAVAŞ VE İSTANBUL'DA ASAYİŞ

 

Eskiden olsa "Söyleye söyleye dilimde tüy bitti" derdim.

Şimdi "Yaza yaza bilgisayarımın tuşları aşındı" diyorum:

1) "Küreselleşme ne yazık ki, terörü de küreselleştiriyor".

2) "Savaş ve terör toplumbilimsel olarak aynı şeydir. İkisi de mevcut bir egemenlik ilişkisine, ülkenin içinden ya da dışından şiddet kulanarak karşı çıkar".

3) "Günümüzde küreselleşen terörün esas kaynağı, bir yandan Orta Doğu anlaşmazlığı, öte yandan Amerika Birleşik Devletlerinin dünya liderliği iddiasıdır".

4) "Amerika Birleşik Devletlerine yönelik olan 11 Eylül terörünün kaynağı da, bir yandan Orta Doğu Savaşı, öte yandan Amerika'nın dünyaki egemen rolüdür".

5) "Şiddet yanlıları, yani terörden ve savaştan yana olanlar, rakip de olsalar, birbirlerinin şiddetini, terörünü ve savaşını kendi şiddetlerinin, terörlerinin ve savaşlarının gerekçesi olarak kullanırlar."

6) "Orta Doğu'da bağımsız bir İsrali devleti Araplarca ve bağımsız bir Filistin devleti İsraillilerce kabul edilmediği sürece, şiddet, terör ve savaş sürecektir".

7) "İslam dininin, ya da Siyonizmin terör ve savaş için ideolojik şemsiye olarak kullanılması, dünyayı yeniden Orta Çağ'a geri götürecek, bir kan ve gözyaşı dönemini yeniden başlatacak son derece tehlikeli bir girişimdir".

8) "Gündemdeki bir Irak operasyonu, terörün küreselleşmesini hızlandıracak ve şiddetlendirecektir".

9) "Dünyada terörün küreselleşmesinden ve Orta Doğu Savaşı'ndan bağımsız olarak, İstanbul'da asayiş, hem bireysel hem de toplumsal olarak gittikçe bozulmakta, günlük yaşamı tahammül edilmez bir hale sokmaktadır".

10) "Derhal önlem alınmadığı takdirde, İstanbul'un asayiş sorunları ile, Türkiye'nin son otuz yıldır hedef olduğu üç büyük terör dalgası (sağ-sol terörü, Ermeni terörü, PKK terörü) ve küreselleşen Orta Doğu terörü, mevcut ekonomik krizin de katalizör rolü oynamasıyla, birbirlerini etkilemeye başlayacak ve bu kentimiz yaşanmaz hale gelecektir".

Ben kehanetten hoşlanmam.

Hele olumsuz kehanetten hiç hoşlanmam.

Ama şimdiye kadar gerek küresel terör, gerek Türkiye'nin hedef olduğu terör dalgaları, gerekse İstanbul'un asayişi konusunda ne yazdıysam, hangi uyarıda bulunduysam, ne yazık ki hiç bir önlem alınmadığı için, hep doğru çıktı.

1) Türkiye Orta Doğu'daki terör ve savaşın önlenmesi için aktif rol almalıdır.

Bunu söylemek kolay, gerçekleştirmek çok zordur.

Çünkü günümüzde her ülke, dünya politikasında ancak ekonomik ve askeri gücü kadar söz sahibidir.

2) Türkiye Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirmeli, hatta dostane bir niteliğe kavuşturmalıdır.

Bu hedef de zordur, ama yukarda bilirttiğim birinci hedef kadar olanaksız değildir.

Çünkü bu konuda Türkiye'nin ulusal iradesi daha belirleyici bir role sahiptir.

3) Türkiye, PKK terörünün ardında, Güneydoğu'yu kapsayan bir bölgesel ekonomi sorunu ve Kürt kardeşlerimizi kapsayan bir etnik sorun olduğunu görmeli ve bu iki eksendeki problemleri çözmek için özel bir çaba göstermelidir.

Bu da çok kolay bir hedef değildir ama yukardaki iki hedefe göre gerekleştirilmesi daha çok kendi irademize bağlı olduğu olduğu için, uzun vadede de olsa, daha geçekçi nitelik taşımaktadır.

4) Ekonomi, derhal büyümeye yönelik biçimde yeniden işletilmeye başlanmalı, insanlardaki umutsuzluk giderilmelidir.

Bunlar birbirine bağlı ama gerçekleştirilmeleri birbirinden zor iki hedef niteliği taşıyor.

5) İstanbul'un asayiş sorunları derhal çok ivedi ve çok kapsamlı bir biçimde ele alınmalıdır.

Bütün hedefler arasında en kolay gerçekleştirilebilir olanı budur.

Örneğin, derhal, Beyoğlu, Ortaköy, Bağdat Caddesi, Ulus gibi bölgelerde sokak devriyeleri dolaştırılmaya başlanabilir.

New York, Londra gibi büyük kentler böyle korunuyor.

Şimdi bu yazıyı baştan sona bir kez daha okuyun bakalım, İstanbul'un asayişi ile küresel terör ve Türkiye'nin sorunları arasındaki ilişki sizi de dehşete düşürmüyor mu?

Unutmayın, "dinleyen, söyleyenden arif olmalı".

Yanıtlarınızı bekliyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional