Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KAFAKARIŞTIROLOGLAR

 

"Kafakarıştırologlar", kafa karıştırma bilimi olan "kafakarıştıroloji" uzmanlarıdır.

Toplumların ve insanların "kafalarını karıştırma" konusunda ihtisaslaşmışlardır.

Nasıl "sosyologlar" toplum konusunda, "psikologlar" insan konusunda uzmanlaşmışlarsa, "kafakarıştırologlar" da, insanları ve toplumları "kafaya almak" konusunda derinleşmişler ve bunu yaparken "propaganda ve karşı-propaganda", "itibar kaybettirme ve kazandırma", "enformasyon ve dezenformasyon" alanlarında "disiplinler arası" bir çalışma ile özel yetenekler geliştirmişlerdir.

"Kafakarıştıroloji" bilimini icat etme onuru Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınındır.

Bu yazıda ben bu bilim dalının tarihe geçen kurucularını anmak ve dünya bilim tarihinin yazılmasına küçük de olsa bir katkıda bulunmak istiyorum.

Ama daha önce "kafakarıştıroloji" biliminin ilgi alanları üzerinde bir kaç söz söylemek gerekiyor:

"Kafakarıştırologların" en sevdikleri konuların başında Atatürk ile Vahdettin gelir.

Özel uzmanlık alanları olan "itibar kaybettirme" ve "itibar kazandırma" konularında Atatürk Devrimlerine itibar kaybettirme operasyonu çerçevesinde, bu devrimlerin (sanki dünyada halka sorularak yapılan devrim varmış, ya da din-tarım imparatorluklarının geniş köylü tabanlarıyla değişim, laiklik ve demokrasi olanaklıymış gibi) "halka sorulmadan ve halka rağmen yapıldıklarını" öne sürerler; Vahdettin'e itibar kazandırma çerçevesinde ise, onun İngilizlere karşı Karadeniz yöresinde başlayan direnişleri bastırması için Samsun'a yolladığı Mustafa Kemal Paşa'yı sanki Kurtuluş Savaşı'nı başlatması için göndermiş gibi yorumlar yaparlar.

Sevdikleri bir başka konu, laiklik ve demokrasidir.

Bireyin temel hak ve özgürlüklerini ihmal ederek, demokrasiyi "çoğunluk yönetimi" olarak tanımlarlar ve böylece onu hem faşizme hem de şeriata açık hale getirirler; laiklik konusunda ise devletin bütün inanç gruplarını koruması ilkesini görmezden gelerek, "devlet dine din devlete karışmasın" derler ve rejimi çoğunluktaki inanç sahiplerinin merhametine bırakırlar.

İtibar kaybettirme operasyonu çerçevesinde sevmedikleri, dürüst ve devletin işkence ettiği aydınları "devletçi" diye nitelerler, sevdiklerine itibar kazandırma operasyonu çerçevesinde ise devletin "özel(!)" görevler vererek kullandıklarına bile "muhalif" demekten çekinmezler.

Bunların ağababaları, yani "kafakarıştıroloji" biliminin kurucularının en önde geleni Prof. İdris Küçükömer'dir.

"Düzenin Yabancılaşması" adıyla yazdığı kitapta, dinci köle-köylüleri "sol", laik ve Cumhuriyetçi devrimcileri de "sağ" diye niteleyerek, "kafakarıştıroloji" biliminin dünya çapındaki kuruculuğu onurunu Türkiye'ye getirmiştir.

"Kafakarıştıroloji" biliminin en büyük destekçisi ve finansörü Turgut Özal'dır.

Gazete patronlarıyla yaptığı pazarlıklar sonunda, önemli bir bölümü, doğrudan ittifak kurduğu dönek solculardan oluşan "kafakarıştırologları" büyük gazetelerin köşelerine ya da etkili dergilerin yazı işlerine bizzat yerleştirmiştir.

Bunlar son zamanlarda dürüst büyük sermayeye karşı hortumcu sermayeyi, demokratlara karşı şeriatçıları ve ırkçıları, temiz politikacılara karşı kendileriyle ittifak etmiş olan kirli politikacıları, bağımsız medyaya karşı da holding medyasını savunmaktalar.

Avrupa Birliği'ne eşit koşullarla ve onurlu bir üye olarak katılmak isteyenleri, "teslimiyetçi" olmadıkları için, çağdaş uygarlığa karşı olmakla suçlamakta ve karalamaktalar.

Tabii bu bilimsel(!) "itibar kaybettirme operasyonundan" Cumhuriyet Gazetesi de, bağımsız bir medya kuruluşu olarak nasibini almakta.

Bugün medyaya egemen oldukları için, politikadaki uzantılarıyla birlikte tüm kamuoyunu pençelerine almış olan bu "kafakarıştırologları" kutluyorum.

Ama onları ayrıca işlerinin zorluğu konusunda da uyarmak isterim:

Çünkü bu ülkede kafaları karışmamış olan gerçek aydınların sayısı, özellikle de Cumhuriyet okurları arasında hâlâ çok fazla.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional