Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

 

 

BEYİN GÖÇÜ VE BEYİNSİZLER DEMOKRASİSİ

 

 

Son ekonomik krizin ortaya çıkardığı umutsuzluk, Türkiye'den dışarı doğru ciddi bir "beyin göçü" sorununu yeniden gündeme getirdi.

Bütün yetenekli öğrencilerim, mezun olduktan sonra yurt dışına gitmeye çalışıyor.

Çevremdeki bütün yetenekli (çalışan ya da işten çıkarıldıkları için şu arada işsiz olan) genç profesyoneller, gelişmiş ülkelere göç etmenin yollarını arıyor.

Gelişmiş ülkeler de, başta bilgisayarcılar olmak üzere tüm "iletişim-bilişim devrimi" mesleklerinde çalışan uzmanlara kapılarını sonuna kadar açmış, bekliyorlar.

Bunların başında da Almanya, Avustralya ve Kanada var.

Kendi ulusal eğitimlerindeki açıkları, dışardan ithal edecekleri eğitilmiş beyinlerle kapamayı amaçlıyorlar.

Sonuç olarak, özel ve güzel teşebbüs dünyamızın acımasızca kapı önüne koyduğu yetenekli gençler, yurt dışına doğru bir beyin göçünün yeni ivmesini oluşturdular.

Ülke sorunlarını çözmek yerine kendileri sorun olan, ya da durduk yerde sorun üreten politikacılarımızın (son örnek süpermarketlerin kent dışına taşınması kararı) başarıyla yarattıkları "umutsuzluk ortamı" en değerli genç beyinlerimizin yurt dışına kaçmasına neden oluyor.

Peki yetenekli beyinlerin tümü yurt dışına kaçarsa ne olur?

Bize sadece "beyinsizler" kalır.

Peki bize sadece beyinsizler kalırsa ne olur?

Hep birlikte bir "beyinsizler toplumu" oluruz.

Tabii bu durumda, demokrasimiz de bir "beyinsizler demokrasisi" haline dönüşür.

Allah korusun, tüm beyinlerin yurt dışına göç etmesi ve ülkemizde sadece beyinsizlerin kalması halinde ortaya çıkacak "beyinsizler demokrasisinde" şöyle kötülükler başımıza gelebilir:

"Beyinsizler demokrasisi" "beyinsizlik" üzerine kurulduğundan, ülke yönetimi konusunda "beyinsizler" tarafından alınan yanlış kararlar, bu arada soygunlar ve hortumlar, yönetilenler de beyinsiz olduklarından, alkış ve övgülerle karşılanabilir.

Tabii sadece yönetilenler ve onların seçtiği yönetenler değil, hepsinin liderleri konumundakiler de "beyinsizler" arasından ve "beyinsizler" tarafından seçileceğinden, "beyinsizlerin en beyinsizleri" lider olur, bu liderler de sadece "beyinsizlere" dayalı bir örgütlenme oluşturacaklarından ve her türlü "beyinsel etkinliğe" ambargo koyacaklarından, "beyinsizler demokrasisi"nin devamı en üst düzeyde güvenceye kavuşturulararak, ülke bu kısır döngüden asla kurtulamayabilir.

Tabii eğitim ve öğretim de sadece "beyinsiz" hocalar tarafından yapılacağından, gençlerimize, ülke kalkınmasının temel itici gücünün, ekonomik ve teknolojik ilerleme değil, milli ve dini kimliğimizin ırkçı ve şeriatçı çizgilerde korunması olduğu öğretilebilir.

Böylece siyasal yapı tarafından, işleyişi zaten güvenceye alınabilecek olan "beyinsizler demokrasisi", eğitim kurumlarımız tarafından sağlanan katmerli bir "gelecek güvencesine" de kavuşturulabilir.

Tabii, medyamız da ülkede kalan "beyinsizler" tarafından yönetileceğinden ve köşeler de "beyinsizler" tarafından ele geçirileceğinden, bu siyasal ve eğitimsel yapı, radyo, gazete, mecmua ve televizyonlarımız tarafından da "televoleci beyinsizlik kültürüyle" desteklenebilir ve pekiştirilebilir.

Evet, gördüğünüz gibi sevgili okurlarım, eğer son günlerin karamsarlığının ivme kazandırdığı bu "dışarı doğru beyin göçü dalgası" derhal durdurulmazsa, gelecekte çok çok kötü şeyler başımıza gelebilir.

Aman sevgili büyüklerimiz, sevgili devletimiz ve sevgili özel teşebbüsümüz, el birliğiyle, bu beyin göçünü durduralım:

Yoksa Türkiye göz açıp kapayana kadar, dış konjonktürü izleyemeyen, Soğuk Savaşın bittiğini algılayamayan, insan haklarının ve şeffaflığın artık bir zorunluluk haline geldiğini göremeyen, toplumdaki değişme ve gelişme özlemlerini, bilinçlenmeyi, kısacası iç dinamik ögelerindeki değişme ve gelişmeleri algılayamayan bir "beyinsizler demokrasisine" dönüşebilir.

Allah korusun!

 

 

 


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional