Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 
 

DOKUNULMAZ 550 ADAM BİR UYGARLIĞI NASIL ÇÖKERTTİ


 
 


Bu yazıda, gözlerini yağma hırsı bürümüş 550 kişinin, liderleri tarafından sıkı bir biçimde örgütlendiklerinde ve iyice eğitilerek, bir de "dokunulmazlıkla" donatıldıklarında, koskoca bir uygarlığı yağmalayarak nasıl yok ettiklerini anlatacağım.

Önce eski deyimle "maceraperest", yeni Türkçe ile "serüvenci" 550 kişinin bulunması gerekiyor.

Tabii tam sayının illa da 550 olması gerekmez.

Örneğin 508 kişi de hiç fena değildir.

Bunlar esas olarak, hayatta başarılı olamamış, ama gözünü budaktan sakınmayan, üç kuruşluk menfaat uğruna geniş kitleleleri gözünü kırpmadan yokedebilecek insanlar olacak.

Önce tek tek seçeceksiniz bu adamları.

Tabii bu seçim işi gerçek "liderlik" yetenekleri gerektirir.

İyi bir lider, kimlerin gözünü kırpmadan menfaati için her türlü pisliği yapacağını, kriz dönemlerinde bile kimlerin disiplini koruyarak, kendisinin sözünden çıkmayacağını hemen anlar:

Ne denli çok suç işlemişse, o denli işe yarar bir adamdır karşınızdaki.

Tabii bu suçların cezasını çekmemiş olanlar tercih edilir, çünkü gelecek korkusu, onları liderlerine iyice bağlayacaktır.

Evet, iyi bir lider herşeyden önce "disipline" önem verir.

Korkusuz ve disiplinli adamları bulduktan sonra, onları eğiteceksiniz.

Önce "ideolojik" eğitimden geçirmeniz gerekir adamlarınızı.

Yağmalayacağınız servetin, bir toplumun bütün bir tarih boyunca ürettiği, biriktirdiği bir servet olduğunu, "ye ye bitmez tükenmez bir zenginliğin talan edileceğini" anlatacaksınız onlara.

Bu zenginliği üretenlerin, ellerindeki malı-mülkü yönetemediklerini, koruyamadıklarını, çünkü doğuştan aptal ve beceriksiz olduklarını, ilkel ve örgütsüz bir yaşam biçimi sürdürdükleri için sizin adamlarınız gibi "üstün nitelikli" "seçkin" ve sizin tarafınızdan "seçilmiş" insanlara mahkum olduklarını öğreteceksiniz.

Bir anlamda geniş halk kitlelerinin kaderinin sürekli olarak üretmek ve soyulmak, sizin gibi seçkinlerin kaderinin ise sürekli olarak onları ezerek yönetmek ve soymak olduğunu, bunun "ilahi bir düzen" niteliği taşıdığını herkese anlatmanız gerekmektedir.

Tabii bu "ideolojiyi" kendi "seçilmiş" adamlarınıza olduğu kadar, yok edeceğiniz uygarlığın mensuplarına da ne kadar iyi anlatırsanız, onları bu ideolojiye ne denli inandırırsanız, işiniz de o denli kolaylaşacaktır.

Daha sonra sıra "eylem" konusundaki eğitime gelir.

"Eylem" konusundaki eğitimde iki ilke esastır: Acımasızlık ve disiplin.

Liderin her dediği derhal yerine getirilecek, bu sırada hiçbir nedenle geniş halk kitlelerine acınmayacaktır. (Unutmayın, onlar zaten siz yağmalayasınız diye üretiyorlar).

Eylem eğitimi de bittikten sonra, sıra donanıma yani eski deyimle teçhizata gelir:

İşin asıl püf noktası da tam buradadır.

Çünkü adamlarınızı ancak özel bir donanımla, düşmanlarınız tarafından "dokunulmaz" hale getirebilirsiniz.

Soygun ve talan sırasında, geniş halk kitlelerinin direnmeleri durumunda adamlarınız çok güçlü olmalı, en ileri silahları kullanmalı ve karşı taraf açısından "dokunulmaz" olmalıdır.

Bu nedenle onlara "dokunulmaz zırhlar" giydirmeniz gerekmektedir.

İyi bir lider olarak, 508 kişilik ordunuzun sadece askerlerini değil, onların atlarını da "dokunulmazlık zırhları ile" donatırsanız, birkaç yıl içinde koskoca bir uygarlığı çökertmeniz ve bir toplumu tarihin karanlıklarına gömmeniz işten bile değildir.

Bana inanmıyorsanız biraz tarih kitabı karıştırın ve Hernan Cortes'in 508 zırhlı ve iyi eğitilmiş asker ile koskoca bir Aztek İmparatorluğu'nu nasıl ele geçirdiğini ve yağmalayarak nasıl çökerttiğini öğrenin.

Hayatında ilk kez zırhlı atı ve üzerindeki zırhlı savaşçıyı gören eli mızraklı yalınayak zavallı Aztekli, onu tek bir canlı sanıp, Tanrının gönderdiği bir ilahi yaratık olduğunu düşünmüş, bu "dokunulmazlık" karşısında büyük bir yılgınlığa düşerek, Cortez'in koskoca bir uygarlığı kısa zamanda yoketmesini kolaylaştırmıştır.
 
 
 
 
 
 


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional