Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 
KORKMAYIN, ÖNÜMÜZ AYDINLIK

Herkes birbirine soruyor:

"Neler oluyor? Nereye gidiyoruz?"

Son günlerin olaylarını ve sorunlarını şöyle bir alt alta sıralayalım:

1) Hapishanelerde bir yanda mafya isyanları, obür yanda ölüm oruçları.

2) Anlamsız, amaçsız, felsefesiz bir af ve artan suç oranları.

3) Ard arda patlayan banka hortumlama skandalları, hayali ihracat ve sahte fatura yolsuzlukları.

4) Adları yolsuzluğa karışan işadamlarına vurulan kelepçeler, tutuklanan bürokratlar ve eski politikacılar.

5) Durgun bir piyasa, düşen üretim, gerileyen milli gelir, artan gelir dağılımı adaletsizliği.

6) Kişisel çekişmelerden kaynaklanan, halkı hiç ilgilendirmeyen ama rejimi tehlikeye sokan Anayasa değişikliği önerileri.

7) Anayasa Mahkemesinden, Meclis'te görüşülen Anayasa değişikliği önerilerine ilişkin tarihte eşi görülmemiş açıklamalar.

8) Fazilet Partisi kapatılacak mı, kapatılmayacak mı tartışmaları.

9) Emekli olan üst düzey sivil ve asker görevlilerin ortalığı karıştıran, yeni tartışmalara yol açan yorum ve açıklamaları.

10) Erken seçim olacak mı olmayacak mı belirsizliği.

11) Siyasette ve yolsuzluk operasyonlarında askerlerin girişkenliği ve ağırlığı üzerine spekülasyonlar ve sivil-asker ayrımcılığının körüklenmesi.

12) Bitmeyen bir terör ve halkın güvenliğini sağlamakla görevli olan polisin kendi güvenliğini bile sağlamakta başarısız görünmesi.

13) Bir türlü sonuca vardırılamayan ve haklarında çeşitli iddialar ortaya atılan uluslararası doğal gaz projeleri.

14) Bir türlü sonuçlandırılamayan ve sürekli Türkiye'nin önüne getirilen Kıbrıs ve Ege sorunları.

15) Avrupa Birliği'nin siyasal ve hukuksal yapımıza ilişkin istekleri, bizi aday ülke bile yapmayan Avrupalıların Türkiye'yi bölmek isteyip istemedikleri.

16) Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlılar ile Rusya arasındaki savaş sırasında ortaya çıkan, sonradan İstiklal Savaşı boyunca da devam eden ve ilgili bütün tarafların sorumlu olduğu "savaş trajedilerinin", Osmanlılar'da olmayan bir "Ulus bilincine" atfedilmesi ve buradan hareketle karşılıklı katliamları, uydurma bir "Ermeni soykırımı" iddiası ile tüm dünya ülkelerinin milli eğitimlerinin ve dış politikalarının Türkiye aleyhine yönlendirilmesi yolunda Amerika Birleşik Devletlerinin ve Fransa'nın başını çektiği "soykırım yasalarının" çıkarılması.

Bu maddelere baktığınızda, "Biz ölmüşüz de haberimiz yok" diyebilirsiniz.

Çünkü ekonomiden siyasete, hukuktan dış politikaya kadar, Türkiye'nin bütün alanlarda "tam bir bunalım" içinde olduğu açıkça görülüyor.

Bu durum karşısında siyasetin popülist demagojisine sığınıp "Bunlar hep bu iktidarın beceriksizliğinden kaynaklanıyor" iddiasında bulunabilirsiniz.

Ya da biraz daha derinliğine bir çözümleme yapıp "Türkiye değişim sancıları çekiyor" biçiminde bir yorum da getirebilirsiniz.

Bu yorumların ikisi de bir ölçüde gerçeklik payı taşır.

Ama asıl belirleyici ögeyi gözden kaçırmamak gerek:

Dünya, Soğuk Savaş'ın ana aracı olan "anti-komünizmden" kurtulunca yarım yüzyıl boyunca bu alana yapılan mali, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal yatırımların, yeniden yönlendirilmeleri zorunluluğu ortaya çıktı.

Dıştaki saldırıların artıyor görünmesinin ardında, Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra, Türkiye'nin "Batının sadık müttefiki olarak" kullandığı kozlarını kaybetmiş olması yatıyor.

İçte ise, yağma düzeninin üzerinden anti-komünist koruma kalkınca, yağmayı sürdürmek için körüklenen milliyetçi ve dinci ideolojilerin, ayrılıkçılığa ve şiddete yönelik yüzleri ortaya çıktı ve sistemin çürümüşlüğü, yıllardır süren talan düzeni sırıtır hale geldi.

21. Yüzyıla girerken, tüm dünya ve özellikle Türkiye, büyük bir dönüşümün içinde.

Hiç korkmayın sevgili okurlarım, Türkiye'de taşlar yerine oturuyor ve hiç kuşkunuz olmasın doğru yerlere oturuyor.

Elli yılda gelinen noktadan, elli haftada kurtulunmaz!
 
 
 
 


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional