Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 
GELECEĞİ YAKALAMAK

 
 
Sevgili okurlarım, yeni yılınız kutlu olsun.

Bugün sizle geleceğe ilişkin umut dolu bir güzelliği paylaşmak istiyorum.

"Geleceği Yakalamak" Onur Öymen'in son kitabının adı.

"Son kitabı" diyorum, çünkü Öymen'in bundan önce de çok önemli bir kitabı, "Türkiye'nin Gücü" adı ile yayınlanmıştı.

Onur Öymen aslında yazar ve öğretmen bir aileden gelir.

Babası Münir Raşit Öymen çok değerli bir eğitimci ve yazardı.

Onur Öymen uzunca bir süre Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı da yapmış ve Türkiye'nin dış politikasını etkilemiş bir diplomatımız.

Şu anda Brüksel'de, Türkiye'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcilik görevini sürdürüyor.

Türkiye'nin Gücü adlı ilk kitabı 1998'de yayımlanmıştı.

Bu kitapta Öymen, Türkiye'nin dünya üzerindeki yerine kuşbakışı bir göz atıyor ve tarihsel bir perspektif içinde, ülkemizin bugünkü dünyadaki yerini objektif ölçütlere göre belirlemeye çalışıyordu.

Avrasya ile karşılaştırmalı olarak nüfusumuzun genel nitelikleri, eğitim devrimi, doğal kaynaklarımız, ordumuz, ekonomimiz, Türkiye ve Avurpa Birliği ilişkileri, tarihsel bir yaklaşımla ele alınan ve sonunda da insan hakları kavramına bağlı olarak çözümlenen bir perspektifin temel taşları.

Bugünlerde yeniden gündemde olan AB ve insan hakları açısından Öymen'in görüşleri, pek çok insanın ufkunu açacak nitelikte.

Daha henüz toplumumuz bu kitabın önemini yakalayamadan Öymen ikinci kitabını da çıkardı.

Bu kitapta, birinci kitapta inşa ettiği temel üzerine, küreselleşme olgusunu ve geleceği irdeliyor Öymen.

Zaten kitabın alt ismi de "Türkiye'de ve Dünyada Küreselleşme ve Devlet Reformu".

Öymen bu ikinci kitabında, içinde yaşadığımız dünyayı son derece sağlam bir görüş çerçevesinde irdeliyor önce.

Teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve yöreselleşme, doğal kaynakların durumu ve dünyanın pek çok ülkesinin tek tek ele alınarak incelendiği ülkeler, gelecek ve sorunlar bölümleri, dünyanın ve ülkemizin Yirmibirinci Yüzyılda göstereceği gelişme eğilimlerini saptamak için kullandığı çözümleme yönteminin sonuçlarını okurla paylaşan bilgi hazineleri.

Öymen gerçekten çok uzun ve titiz bir çalışma ürünü olan bu verileri bizlerle paylaştıktan sonra, özelleştirme, devletin ekonomideki, sosyal güvenlikteki ve kültürdeki rolünü ayrı ayrı irdeliyor.

Bu arada "devlet reformu" yapmış ülkeler hakkında aktardığı bilgiler gerçekten baha biçilmez değerde.

Üstelik Öymen bunları arda arda sıralanmış bilgi parçaları biçiminde değil, tutarlı ve sistematik bir dünya görüşü çerçevesinde okura aktarıyor.

Bir "küreselleşme çılgınlığı" içinde, ülkemizin hiç bir "ulusal" özelliğini dikkate almadan, AB'ye ya da Batı'ya "kayıtsız koşulsuz teslim olmasını" isteyenlerin Öymen'in şu satırlarından öğrenecekleri çok şey var:

"Dikkat çeken bir başka nokta da bütün ülkelerin ulusal güvenliklerini korumayı öncelikli bir hedef olarak kabul etmeleri. Avrupa ülkelerinin yakın geçmişinde, ülke güvenliğinin tehlikeye düştüğü durumlarda, diğer hiçbir unsurun ulusal güvenliğin önüne geçirilmediği görülüyor. Zaten Avurpa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de bu yaklaşım benimsenmiş. Tabii temel hakların özüne dokunmamak kaydıyla..." (ss.289-390).

Öymen çok değerli bilgileri çok doğru bir yaklaşımla bütünleştirmeyi başarmış kitabında.

Üstelik o da benim gibi uzun dönemli gelecek için iyimser:

"Atatürk, devrimler konusunda İsmet İnönü ile yaptığı bir görüşmede ‘Eğer bu işi yapacaksak şimdi yapmalıyız' diyordu. Reformların bekelemeye tahammülü yoktu. 21. Yüzyıla girerken Türkiye'nin işte bu ruhu, bu dünya görüşünü ve bu dinamizmi benimsemesi gerekiyor. Böyle bir anlayışla Türklerin geleceği yakalamaları hiç de zor olmayacak." (s.397).

Olanaklı ise her iki kitabı da, ama özellikle "Geleceği Yakalamak" adlı çalışmasını mutlaka okuyun Öymen'in.

Bana teşekkür edeceksiniz.
 
 
 
 


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional