Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

11 EYLÜL TERÖRÜ BAŞARIYA ULAŞABİLİR Mİ?

 

Başlığa aldığım soruya yanıt aramak yani 11 Eylül terörünün başarıya ulaşma şansını irdeleyebilmek için, önce bu terörün amacını iyi belirlemek gerekir.

Bu terör ne yapmaya çalışıyordu?

Amaç sadece Pentagon'u ve ikiz kuleleri, yani Dünya Ticaret Merkezi'ni vurarak bir güç gösterisi mi yapmaktı?

Tabii ki hayır.

Peki amaç, Pentagon'un simgelediği Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki siyasal liderliği ve askeri jandarmalığı ile ikiz kulelerin simgelediği uluslararası sermayenin dünyadaki ekonomik egemenliğine son vermek miydi?

Tüm bir dünya sisteminin hem siyasal ve askeri hem de ekonomik yapısının bir terör eylemi ile çökertilebileceğine çocuklar bile inanmaz.

O halde amaç neydi?

Küreselleşmenin, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan acımasız sürecine mi dikkati çekmekti?

Hiç sanmıyorum, çünkü eylemin boyutu, bir mesajı, ya da bir protestoyu çok aşan bir kapsamdaydı.

11 Eylül terörünün İslam dini adına yapılmış olması, bu eylemin amacının yukarda sayılanlardan çok daha geniş kapsamlı, çok daha derin olduğunu gösteriyor.

Bu terörün asıl amacı, dünya çapında, uzun vadeli bir dinler savaşı başlatmaktı.

Çünkü 11 Eyül terörünü planlayanlar ve gerçekleştirenler, uzun dönemli ve tüm dünyayı pençesine alacak bir dinler savaşı ile bugünkü dünya düzenini sarsabileceklerini umut ediyorlardı.

Üstelik işin ilginç yanı, nasıl Usame Bin Ladin, bizzat ve şahsen Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitilmiş, finanse edilmiş, örgütlenmiş, kısacası yaratılmış idiyse, ideolojisi de yine Amerikalı bir yazar, Samuel P. Huntington tarafından sağlanmıştı.

Huntington iyi okunduğunda, Sovyetler Birliği çöktükten sonra, Batı uygarlığının diri tutulması ve gelişmesini sürdürebilmesi için yeni bir düşmana gereksinme duyulduğu ve bu düşmanın İslam uygarlığı olarak ilan edildiği görülecektir.

(Huntington, İslam'dan sonra sırada Sind uygarlığını yani Çinlileri görüyor. Hazırlıklı olun!)

Şimdi elimizde 11 Eyül terörü ile başlatılmak istenen bir dinler arası savaş var.

Yani 11 Eylül terörünün asıl amacı, Müslümanlarla Hırıstiyanlar arasında yeni bir savaş dönemini başlatmak olarak ortaya çıkıyor:

Aynen Orta Çağ'daki Haçlı seferleri dönemi gibi.

İşin ilginç yanı bu kez savaşı başlatanlar Müslümanlar olarak görülüyor.

Hem de Hıristiyanların lojistik ve ideolojik desteğiyle.

Şimdi her iki dinin siyasal radikalleri arasında sıkı bir dayanışma görülüyor:

Her iki dindeki siyasal radikaller de bu dinler savaşından yana.

Her iki dindeki siyasal radikaller de karşı tarafı acımasızlıkla ve bağnazlıkla suçluyor.

Her iki dindeki siyasal radikaller de kendi varlıklarının ve haklılıklarının gerekçelerini karşı tarafın varlığında ve saldırısında görüyor.

Eğer radikal siyasal dinciler her iki tarafta da egemen olurlarsa, dünya gerçek bir dinler savaşı çıkmazına girebilir.

İşte o zaman 11 Eyül terörü amacına ulaşmış olur.

* * *

Türkiye yıllardır radikal siyasal İslam teröründen çok çekti.

En parlak beyinlerini bu teröre kurban verdi.

Hem de devletin bilgili ama ilgisiz bakışları önünde.

Üstelik bu radikal siyasal dinci terör örgütlerini, aralarında Hıristiyan ülkelerin de olduğu dostlarının(!) besledikleri ve destekledikleri bir ortamda.

Sonunda, Türkiye bu saldırıyı büyük yaralar alarak, ama bu yaralara karşın laik ve demokratik düzenini koruyarak atlatmıştır.

Şimdi sınav sırası tüm insanlığa gelmiş görünüyor.

Dilerim insanlık da Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği basireti ve kararlılığı göstererek bu bunalımı atlatır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional