Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ÖZLEDİĞİM TÜRKİYE

 

Sevgili okurlarım, bugün size "Özlediğim Türkiye" konulu bir resim çizeceğim.

Yalnız hemen uyarayım: Bu resim bir ütopya değil.

Daha yazımın başında bu resmin gerçek olduğunu belirtmeliyim.

Son satırlarımda bu gerçek resmi nerede görebileceğinizi de açıklayacağım.

"Özlediğim Türkiye", siyasal olmaktan çok, siyaseti de aşan ve belirleyen biçimde toplumsal ve kültürel bir nitelik taşıyor:

Özlediğim Türkiye, bütün farklı etnik kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kendi özgün kültürleriyle, bu kültürlerini koruyarak ve geliştirerek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerine kurulu bir bireysel siyasal irade ve aynı coğrafya ile aynı tarihi paylaşmaktan kaynaklanan bir toplumsal dayanışma anlayışı içinde, sahtekarlıktan ve yozlaşmadan uzak, sadece kendi zekalarına ve emeklerine güvenerek, dürüstçe birlikte çalıştıkları ve ürettikleri bir Türkiye'dir:

Türk'ün Türk, Kürdün Kürt, Çerkes'in Çerkes, Laz'ın Laz, Ermeni'nin Ermeni, Rum'un Rum, Süryani'nin Süryani, Musevi'nin Musevi, Ortodoks'un Ortodoks, Katolik'in Katolik, Alevi'nin Alevi, Sünni'nin Sünni kökenlerini ezmeyen ve reddetmeyen, bütün bu etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkları, "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı" eksenindeki ortak siyasal paydada birleştiren ve bütünleştiren bir toplum.

Bireysel seçimlerden kaynaklanan, bireysel iradeye dayanan, dürüst ve namuslu bir çalışma ile çiçeklenen bir siyasal bütünlük.

Aynı tarihi ve coğrafyayı yani aynı "küresel yazgıyı" paylaşmaktan kaynaklanan, "üretime dönük, namuslu bir toplumsal dayanışma".

İşte bu bireysel iradeye dayalı toplumsal dayanışma havası içinde üretilen sinerjiyi üretim seferberliğinde kullanan "Özlediğim Türkiye", demokratiktir, şeffaftır, dürüsttür ve çalışkandır.

Farklı alt kültürlerin dayanışmasının oluşturduğu sinerjiyi (parçaların enerjilerinin aritmetik toplamından daha fazla bir şey olan artı enerjiyi) çalışmaya aktardığı zaman, aşamayacağı kriz, çözemeyeceği sorun yoktur.

Bireysel nitelikleri, toplumsal amaçlı bir grup dinamiği içinde azimli ve dürüst bir çalışmayla seferber ettiği zaman hedeflediği "çağdaş uygarlığın" temsilci durumunda olan Batı kültürünün ve ekonomisinin ürünleriyle yarışacak, hatta onları geçecek sonuçlar ortaya koyabilir.

"Özlediğim Türkiye", aldatmacalardan, hortumlamalardan, köşe dönücü üç kağıtçılıklardan uzak, tam tersine bu tür toplumsal, kültürel ve siyasal yozlaşmalara tepki olarak, sadece namuslu davranarak da "yaratıcı tasarımın, disiplinli çalışma ile bütünleştiğinde" başarıya ulaşılabileceğini, önce kendi toplumuna sonra da bütün dünyaya gösterir.

Yazımın başında, burada çizdiğim "Özlediğim Türkiye" resminin bir ütopya olmadığın, somut bir olaya dayandığını söylemiştim.

Bu resmin gerçekliğinden kuşku duyanlar, Kürt kökenli Mustafa Erdoğan'ın koreografisiyle, Türk kökenli Maydonoz grubunun finansmanında, Laz kökenli danslarıyla doruk noktasına ulaşan Anadolu halk kültürü ögelerinin, Cumhuriyet Türkiyesi'nin yetiştirdiği genç dansçıların performansıyla bütünleşen "Sultans of the Dance" gösterisini izlesinler, ne demek istediğimi derhal göreceklerdir.

Bu yapıt, sadece farklı etnik grupların kültür özelliklerini, "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı" ortak siyasal paydasında birleştiren değil, aynı zamanda yaratıcı bir zihnin ve disiplinli bir çalışmanın mucizevi sonuçlarını da topluma gösteren bir kanıttır.

Bu başarıyı ekonomi ve siyaset alanında da yakalayamamız için hiç bir ciddi neden yoktur.

Hortumcu politikacılardan ve yalancı medyadan bunaldıysanız, bu gösteriyi izleyip, "Cumhuriyet Türkiyesi vatandaşlığınızla" iftihar edebilir, geleceğe umutla bakabilirsiniz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional