Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

FATİMA MUCİZESİ BİZE DE YOL GÖSTEREBİLİR Mİ?

 

 

Önce hemen belirtmeliyim ki, burada söz konusu olan Fatima, bir insanın ismi değil, bir kasabanın adı.

Bu nedenle bazı köşe yazarlarının, "Hazreti Fatima" ya da "Azize Fatima" gibi sözleri yanlış.

Önce Fatima olayını anlatalım.

13 Mayıs 1917 tarihinde Portekiz'in Fatima kasabasında üç köylü çocuk Meryem Ana'yı gördüklerini iddia eder.

İddialarına göre, Meryem Ana, altı ay süre ile her ayın 13'ünde kendilerine görünmüş ve bazı şeyler söylemiştir.

13 Ekim 1917'deki son görünüşünde, kasabaya akın eden 70.000 kişinin gözünün önünde "güneşin dans ettiği" öne sürülür.

Kilise önce bu iddiaları ciddiye almaz.

Fakat Salazar'ın siyasal olarak kabinedeki yetkileri elinde topladığı 1930 yılında, olaydan tam 13 yıl sonra, kasabanın bağlı olduğu Leiria yöresinin Piskoposu, Meryem Ana'nın çocuklara görünme "mucizesinin" "inanılır nitelik taşıdığını" ilan eder.

Papa IX'uncu Pius yöreyi ziyaret edenleri takdis eder.

Meryem Ana'nın çocuklara göründüğü öne sürülen yerde bir manastır inşa edilir.

Papa VI'ıncı Paul, "mucizenin" gerçekleşmesinin ellinci yıldönümünde Fatima'ya gider ve ayinleri idare eder.

Papa II'inci John Paul, Fatima mucizesinin, 13 Mayıs 1981'deki suikast'ta (mucizeden tam 64 yıl sonra aynı gün) kendi hayatını da kurtardığını söyler ve Mehmet Ali Ağca'nın sıktığı, bindiği cipe saplanıp kalmış olan kurşunu, müzeye konmak üzere Fatima'ın bağlı olduğu Leiria Piskoposuna verir.

Papa'nın bu davranışının altında Fatima mucizesine dayalı olarak efsaneleşen üç sır yatmaktadır.

İnanışa göre, Meryem Ana, çocuklara göründüğü zaman onlara üç sır vermiştir.

Birinci sır, kıyamet günününde günahkarlar cehenneme giderken, kendisine inanarak ibadet edenlerin ve tövbekarların cennete alınacağıdır.

İkinci sır, dünya barışının ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Rus milletinin yeniden Katolikliğe dönüşü ile sağlanacağıdır.

Üçüncü sır, Vatikan tarafından yeni açıklandı: Papa'ya suikast düzenleneceğini haber vermiştir Meryem Ana.

Bizzat Papa II'inci John Paul, Meryem Ana'nın, kurşunun yolunu değiştirdiğini söylemiştir, onu Piskopos'a verirken.

Fatima mucizesinin birbirinden farklı iki boyutu var:

Birinci olarak, Fatima Kasabası, umutsuz hastaların şifa aradığı bir ziyaret alanı haline gelmiş ve pek çok kişi Meryem Ana mucizesinin kendisini iyileştirdiğini öne sürmüştür.

Böylece kasaba için müthiş bir gelir kaynağı oluşmuştur.

İkinci olarak, Fatima mucizesi, Katolik Kilisesi'nin, Sovyetler Birliği'ne karşı açtığı savaşın bir aracı olmuştur.

Çünkü Meryem Ana'nın sırları doğrudan doğruya Katolik Kilisesi'nin Sovyetler Birliği'ne karşı olan tutumunu dile getirmektedir.

Mehmet Ali Ağca da, tam Meryem Ana'nın göründüğü 13 Mayıs günü, "mucize"den 64 yıl sonra Papa'ya ateş etmiştir.

Ağca, Abdi İpekçi'yi öldürdükten sonra girdiği hapisten kaçırıldıktan sonra, hiç kimsenin anlam vermediği bir biçimde, "Papa'yı vuracağım" demişti.

Bu arada "üçüncü sırrın", Meryem Ana'yı gördüğünü öne süren Lucy Dos Santos tarafından 1957 yılında Vatikan'a aktarılmış olduğunun ve Vatikan'ın bu sırrı o zamandan beri sakladığının söylendiğini de anımsatalım.

Yaşasaydı, Uğur Mumcu, Vatikan'daki banka ve İtalya'daki Mason Locası skandallarına kadar iner, benim yaptığım bu genel çözümlemenin somut açılımlarını araştırırdı mutlaka.

Ben konuyu, Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan, Doğan Yurdakul, Soner Yalçın gibi, terör konusunda kitap yazmış olan değerli araştırmacıların dikkatine sunmakla yetiniyorum.

Fatima mucizesi, Salazar'ın halkı "kolay yönetebilmek" için uyguladığı "üç f" formülü çerçevesindeki hizmetlerinden sonra, acaba Türkiye'deki dinci terör örgütlerinin arkasındaki uluslararası güçlerin aydınlatılmasında da bize ışık tutabilir mi?

"Üçüncü sır", Abdi İpekçi'den Ahmet Taner Kışlalı'ya uzanan cinayetler zincirinin ardındaki gerçek azmettiricileri bulmamıza yardım edebilir mi?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional