Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

SADETTİN TANTAN'IN ASIL ÖNEMİ

 

Geçenlerde Ankara'ya bir konferans vermeye giderken, uçakta yanıma İçişleri Bakanı Sadettin Tantan düştü.

Uzun zamandır Tantan hakkında bir yazı yazmayı düşünüyordum, onun "örnek insanlığı" hakkında bir yazı.

Aslında uçak yolculuğumuz, Türkiye'yi ayağa kaldıran "Uğur Mumcu cinayeti sanıklarının yakalandığının açıklanmasından" bir kaç gün önceydi ve Tantan bu operasyonun ipuçlarını, yazılmamak kaydıyla bana da hissettirmişti.

Ama planladığım yazının konusu bu değildi.

Benim yazım, Tantan'ın bütün toplum ve özellikle de gençler için "bir model oluşturabilmesi" ana fikrine dayanacaktı.

Önce Tantan'ın anlattıklarını aktarayım:

İçişleri Bakanlığında yöneticilerin terfileri için birinci ölçüt, artık, bulundukları yerlerdeki tabiat ve kültür varlıklarının korunması konusundaki başarıları olmuştu.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, ülke çapında, tarihsel varlıklarımızın tam bir mülkiyet envanteri hazırlatıyordu.

Tantan konuşurken, sanki İçişleri Bakanı'nı değil, bir "kültür insanını" dinliyor gibiydim.

Tantan daha pek çok şey anlattı.

Balat-Fener koruma projesi için Avrupa Birliği'nden 7 milyon ekü yardım almıştı.

Tekfur Sarayı'nın restorasyonu projesi devam ediyordu.

İçişleri Bakanlığı olarak, "internet suçları" konusunda staj görmeleri için yurt dışına personel yollamıştı.

Küreselleşen dünyada Türkiye'nin değişen rolüne de işaret eden Tantan, ülkemizin bölgede bir "cazibe merkezi" haline geldiğini, bu nedenle "sınır ve iltica sorunları" açısından büyük bir personel grubunun eğitime tabi tutulduğunu anlattı.

Bu konulara yaklaşımı adeta bir "dışişleri uzmanı" gibiydi.

Bakanlığı'nın karşılaştığı tüm sorunlar açısından "bilimsel bir yaklaşım" uygulayabilmek için, gerekli paraları bulmuş ve bilim insanları ve araştırmacılardan oluşan bir "Strateji Merkezi" oluşturmuştu.

Ayrıca Polis Akademisi'ni de tam bir Yüksek Öğrenim Kurumu'na dönüştürmek için gerekli önlemleri alıyordu.

Şimdi bir an durup düşünelim:

Tantan İçişleri Bakanlığı'na nasıl gelmişti? Neyi temsil ediyordu?

Önce, Soğuk Savaş dönemindeki bütün kirli çete ilişkilerine ve pek çok rüşvet dedikodusuna karışmış örneklere karşın, "hem çalışkan ve namuslu, hem de başarılı bir Polis Şefi" olunabileceğini kanıtlamıştı.

Daha sonra, halk dalkavuğu ve yağmacı yerel politikacıların arasında, hem çalışkan, hem de namuslu bir Belediye Başkanının başarılı olabileceğini kanıtlamıştı.

"Polis Şefliği" ve "Belediye Başkanlığı" gibi gerek bireysel, gerek mesleki, gerekse toplumsal ve siyasal niteliklerin taban tabana zıt olduğu iki karşıt alandaki başarısı onun "olağanüstü" özelliklerinin bir göstergesiydi.

Benim bu yazıda vurgulamak istediğim konu, Tantan'ın bu saydığım başarıları değil değerli okurlarım.

Ben onun "21.Yüzyıl Türkiyesi'nde, toplum ve özellikle de gençler için bir model oluşturmasını" vurgulamak istiyorum.

Bütün toplumu, özellikle de bürokrasiyi ve siyaseti pençesine almış olan bir "yozlaşma süreci içinde" Tantan, gençlerimiz için, "hem çalışkan, hem de namuslu" olarak gerek poliste, gerekse siyasette "başarıya ulaşılabileceğinin örneğini" oluşturmaktadır.

Tantan'ın önemi de buradadır:

Hiç kuşkusuz, Uğur mumcu cinayeti başta olmak kaydıyla faili meçhullerin aydınlatılması, kültür varlıklarının korunması, polisin çağdaş ve bilimsel yöntemlere göre yeniden örgütlenmesi "proje bazında güzel başarılardır" ama hiçbiri, onun "topluma ve özellikle de gençlere umut verici bir örnek oluşturması" kadar önemli değildir.

Değer yozlaşmasının gençleri pençesine aldığı, çetelerin, şeriatçıların, bölücülerin, rüşvetin, mafyanın, çıkarları ekseninde tekelleşen medyanın ve yozlaşan siyasetin nefes alamaz hale getirdiği toplumumuzda, Tantan'ın oluşturduğu örnek, hepimiz için bir umuttur:

Demek böyle bir insan da bu toplumda başarılı olabiliyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional