Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AHMET NECDET SEZER'İN SEÇİMİNDE

GÖZDEN KAÇANLAR

 

Biz, uzun dönemli süreçleri incelemeye çalışan tarihçi ve toplumbilimci yazarlar, bazı olayları, incelediğimiz oluşumların simgeleri olarak kullanmaya meraklıyızdır.

Bunun dünya tarihi bakımından en güzel örneği, çok uzun bir süreci kapsayan Fransız Devrimi'nin başlangıcı olarak Bastille hapishanesinin zaptının kabul edilmesidir.

Ulusal tarihimiz açısından en klasik örnek ise, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak, Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasının kabulüdür.

* * *

Türkiye, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla simgelenen Soğuk Savaş döneminin kapanmasından sonra yepyeni bir döneme girdi.

Önce Susurluk olayı ile, ülkücü katillerin ve uyuşturucu kaçakçılarının karanlık politikacılar ve bürokratlarla oluşturdukları, devlet içinde yuvalanmış olan çeteler açığa çıktı.

Daha sonra, ilk kez, geniş halk kitleleri, "sürekli aydınlık için bir dakika karanlık" eylemi ile çetelere karşı tavır koydu.

Geniş halk kitlelerinin bu tavrı, zaman içinde, "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganı çerçevesinde, "şeriat devleti özlemlerine" karşı, Türkiye'de tarihin kaydettiği en büyük sivil toplum direnişine dönüştü.

Derken 28 Şubat 1997'de, Milli Güvenlik Kurulu, resmen, Soğuk Savaş'ın bittiğini onayladı.

Komünizm, "birinci öncelikli tehdit" olmaktan çıktı, yerini "Şeriat Devleti özlemlerine", "ırkçı faşizme" ve "çetelere" bıraktı.

Bu çerçevede, çok uzun süredir ilk kez, içinde bir astsubayın da bulunduğu ve "milliyetçi ideoloji" şemsiyesi altında örgütlenen çetelerden birinin düzenlediği bir suikast aydınlatıldı.

Akın Birdal'a karşı girişilen suikastın sorumluları yakalandı.

Derken, Abdullah Öcalan, paketlenerek Türkiye'ye teslim edildi ve yargılanarak mahkum oldu.

Bu arada tarikat şeyhlerinin halkı nasıl istismar ettikleri, kamuoyuna, görüntülü delillerle açıklandı.

Kamu ihalelerinde ve özelleştirme çerçevesinde, çetelerin ticaret yaşamı ve politikacılarla olan kirli ilişkileri aynı biçimde yadsınamaz ses bantları ve görüntülü kasetlerle kamuoyuna yansıdı.

2000 yılının başında Hizbullah denilen ve insanları din adına inanılmaz işkencelerle katleden terör örgütü açığa çıkarıldı.

Ayrıca, 28 Şubat'tan sonra, eğitimin çağdaşlaşması yolundaki bazı girişimler, çok yetersiz de olsa, gündeme geldi.

İşte bütün bu olaylar 28 Şubat 1997'den, yani Sovyetler Birliği'nin çöktüğünün ve soğuk savaşın dünyada artık sona erdiğinin nihayet Türkiye'de de kabul edilmesinden sonra, ülkenin yeni bir değişim sürecinin içine girdiğini belirtiyor.

Biz buna kısaca "demokratikleşme süreci" diyebiliriz.

Bu süreç, genel olarak toplumda, özel olarak da hukukta ve siyasette "normalleşme" süreci olarak da adlandırılabilir.

Soğuk Savaş'ın dünyada sona ermesinden sonra, Türkiye'de de Soğuk Savaş'ın ürettiği "bürokrasi-mafya-tarikat-ticaret-siyaset" beşgenine karşı diyalektik olarak gelişen "hukuk devleti arayışlarının" ve "şeffaf demokratik siyasete duyulan özlemlerin" belirginleştiği bir dönem yaşıyoruz.

"Temiz siyaset" ve "hukuk devletinin egemenliği" başlıkları altında formüle edilebilecek bir hedefe, yani hem siyasetteki yozlaşmayı, hem hukuk devletindeki erozyonu, hem medyadaki tekelleşmeyi ve haksız rekabeti önlemek ve sonuç olarak "demokratikleşen bir toplum hedefine" yönelmek isteyen yepyeni bir Türkiye var önümüzde.

Cumhurbaşkanlığı'na, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Nedet Sezer'in seçilmesini çözümleyenler, genellikle, yukarda çok kısa olarak özetlediğim bu sürecin farkında değiller.

Hatta bazıları, tam tersine, bu seçimi, 28 Şubat sürecinin karşıtı olarak bile algılıyorlar.

Oysa bu seçim bence, Soğuk Savaş'ın Türkiye'de de bittiğini vurgulayan ve artık gerçekten "demokratikleşmenin esas aracı olan hukuk devleti kavramının" egemenliğine doğru yol aldığımızı gösteren, 28 Şubat'tan sonraki ikinci simgedir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional