Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

BEN SOSYAL DEMOKRAT BİR LİDER OLSAYDIM…

Aslında bugün "Önseçim Aldatmacası" adı ile bir yazı yazacak ve "yamyamlık açısından" "önseçim aldatmacası" ile, "merkez yoklaması" arasında hiçbir fark olmadığını anlatmaya çalışacaktım.

Fakat baktım, seçimler yaklaşırken, kendilerinin solda olduğunu iddia eden partiler, bırakın sol olmayı demokrat bile olamayan bir tutum ve davranış içindeler.

Peki acaba 1999 seçimlerinde Türkiye'de "Sosyal Demokrat" bir parti neler yapabilirdi?

İşte bu soruya benim yanıtlarım.

* * *

Ben Sosyal Demokrat bir lider olsaydım, neler yapardım?

Önce dürüst ve demokrat, yani hukuka ve demokrasiye saygılı bir lider olmaya çalışırdım.

Bunun için de herşeyden önce kendi partime çeki-düzen verirdim.

İşe üye kayıtlarıyla başlardım.

"Genel Merkezdeki kayıtlarla, Şişli İlçesindeki kayıtlar birbirini tutmuyor ki, tüm kayıtlı üyelerle ön seçim yapabilelim" gibi "özürü kabahatinden büyük" gerekçeleri de ortadan kaldıracak bir biçimde, "gerçek üye" kayıtlarını yeniler, bu kayıtları askıya çıkararak şeffaflaştırır ve bilgisayarlara geçirerek, partili partisiz herkesin hizmetine ve denetimine sunardım.

Her adayımı, (genel merkeze sadece birkaç uzman için bir-iki kontenjan ayırdıktan sonra) bu kayıtlı gerçek üyelerin tümünün katıldığı dürüst ön seçimlerle belirlerdim.

Partiyi sadece eşimin duygusal denetimine ya da kemikleşmiş bir yeteneksizler hizibinin bireysel çıkarlarına mahkum etmez, yetenekli ve dürüst insanlara özellikle de gençlere ve kadınlara siyasette yükselme olanağı tanıyacak bir iç yapı kurardım.

Herhangi bir yolsuzluğa adı karışan herkesi tasfiye eder, ayrıca parti değiştiren kimseyi de yanıma yaklaştırmazdım.

Bütün bu önlemleri alırken, "parti içi demokrasinin", partinin sol ve demokrat çizgisini değiştirmek için kullanılmasına da izin vermezdim.

* * *

Türkiye'de demokrasinin asgari koşullarıyla işlemesi için de, demokratik hukuk devletinin "olmazsa olmaz" koşullarını oluşturmaya çalışırdım.

Önce yüzde 10'luk Evren-Özal barajının kaldırılmasını ya da en azından yüzde 5'e çekilmesini sonra da tercihli oy pusulası kullanılmasını savunurdum.

Seçim kampanyamda, Adalet ve Milli Eğitim reformlarına öncelik tanırdım.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan, Adalet Bakanını ve Müsteşarının çıkartılmasını, bu kurulun özerk hale getirilmesini, ayrıca bir "Adli Kolluk Kuvveti" kurulmasını savunur ve böylece bir adalet reformunun ilk adımlarını atmak üzere harekete geçerdim.

İkinci olarak, ülkenin geleceğini belirleyen Milli Eğitim'de ciddi bir reform önerir, şeriat eğitimine son vermeye, laik ve çağdaş bir teknik eğitimle birlikte evrensel değerlere dayalı vatandaşlık eğitimini hedefleyen müfredat programını ve bunu gerçekleştirecek ders kitaplarını devreye sokmaya çalışırdım.

Ayrıca milletvekilliğini ayrıcalıklı bir hizmet dalı olmaktan çıkarılmasını, sadece özveri isteyen bir kamu görevi biçimine sokulmasını, bu nedenle de bir yandan dokunulmazlık alanlarının sadece siyasetle sınırlandırılmasını, öte yandan sayın vekillerimizin parasal ve hizmetsel avantajlarının ortadan kaldırılmasını savunurdum.

* * *

Parti ve ülke açısından "demokratlıkla" ilgili önlemlere ek olarak, işin "sosyal" tarafını da vurgulamaya özen gösterirdim.

Milli geliri daha hızlı arttırmak, gelir dağılımı adaletsizliğini önlemek, eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliği sağlamak için yapısal reform çalışmaları başlatırdım.

Bunu gerçekleştirmek amacıyla, Parti'nin Merkez Karar Organında TMMOB, DİSK, Türk-İş, TESK, ÇYDD, ADD, TOBB gibi sivil toplum kuruluşları için birer kontenjan açar ve bu örgütlerin genel başkanlarını ya da genel sekreterlerini, parti yönetimine dahil ederdim.

Genel seçimlerde bu örgütlerin genel başkanlarını veya genel sekreterlerini, seçilecek yerlerden milletvekili adayı yapardım.

Belediye başkanlıkları için, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkâ rlar Derneği gibi kuruluşlara danışarak aday belirlerdim.

* * *

Pek doğal olarak bu önerilerimin bir anlam taşıması için herşeyden önce, geçmişimle seçmene güven veren bir lider olurdum.

Unutmayın, önümüzdeki seçimlerde daha önce sizi aldatmış olan liderlere, yani yamyam reislerine oy vermeyin.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional