Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

DEVLET TUTMASINA KARŞI BİR REÇETE

 

PKK bunalımı, Yılmaz Hükümeti'ni kurtaramadığı gibi, Irak savaşı da, Clinton'un yargılanma sürecini durduramadı.

Demek ki, Türkiye'de de Amerika'da da, politikacıların "devlet bunalımlarının arkasına sığınması" onları her zaman kurtaramıyor.

Devlet doğada yoktur. Devleti insan yaratmıştır.

Niye?

Kendisine hizmet etsin diye!

İnsan, bireysel aklını ve gücünü biriktirmek, toplumun aklı ve gücüyle bütünleştirmek için, ortak yaşam kuralları koymuştur.

Yüzyıllar boyunca, "devleti denetleyenler" yani kaba kuvvetle toplumu yönetenler, bu güçlerini Tanrıdan ve toprak mülkiyetinden aldıklarını öne sürmüşler ve tarım toplumundaki insanları köle gibi kullanmışlardır.

Teknolojinin gelişmesi, aydınlanmayı ve sanayi devrimini ortaya çıkarmış, bu iki devrim ise fabrikayı yaratmıştır.

Fabrika, insanı toprağa bağımlılıktan, yani köylülükten ve kölelikten kurtarmış, özgür emeğin, yani sermaye ve işçi sınıflarının ortaya çıkmasıyla birlikte "özgür insanı" üretmiştir.

Özgür insan gerçeğinin altında "temel insan hak ve özgürlükleri" yatar.

Temel insan hak ve özgürlüklerine dayanan devlet ise, "demokratik devlettir".

İnsanoğlu "demokratik devlet" aşamasına çok zor, pek çok kan ve gözyaşı dökerek ulaşmıştır.

Türkiye, "demokratik devlet" aşamasını gerçekleştirme şansına sahip tek ve biricik İslam ülkesi olma özelliği ile, tüm dünyanın dikkatle izlediği özgün bir deneyim yaşamaktadır.

* * *

Bilirsiniz, bazı insanları vapur, otomobil, uçak gibi araçlar tutar ve bu insanların mideleri bulanır.

Sanıyorum son zamanlarda ülkenin gündemine egemen olan mafya-siyaset-devlet-ticaret-tarikat beşgeni ile artık sanat-edebiyat alanını, güvenlik güçlerini ve medyayı da etkileyen yozlaşma, "çağdaş bilince sahip vatandaşlarda" ciddi bir "devlet tutmasına" ve bunun sonucu olarak da mide bulantısına yol açmaktadır.

İşte ben bu yazımda, "devlet tutması" ile midesi bulanan vatandaşlar için, birbirinden bağımsız iki ilaçtan oluşan bir reçete sunmak istiyorum.

Birinci ilaç, mide bulantısını geçirmek için, ruh ve beden sağlığını yeniden oluşturmaya yönelik bir "sanat yapıtı".

Heykeltraş Mehmet Aksoy üç yıl boyunca 250 ton mermer yontup, 20 metre bronz döşeyerek, Selçuk ilçemizde Kurtuluş Yolu adını verdiği muhteşem bir anıt-heykel oluşturmuş.

Anıtın bronz üzerindeki ayak izleri ile döşeli dört metre yüksekliğinde ve dokuz metre boyunda olan zaman tünelinde, tarihi, negatif olarak oyulmuş figürlerle, güncel görünümleri ise, pozitif röliyefler biçiminde izliyorsunuz.

Anıtın bir duvarının gölgesi, Mayıs-Kasım ayları süresince saat 12 ile 14 arasında, güney-batı yönünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün profilini veriyor. Öteki duvarın dış yüzünde ise Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı, tarihsel bir tablet olarak, kazınarak yazılmış.

Bu gerçek sanat yapıtının ziyaret edilmesi, sanat ve edebiyat konusunda "devlet tutmasına" uğrayarak midesi bulunanlara bir ilaç olarak şiddetle tavsiye edilir.

İkinci ilaç, sorun çözmek için seçildikleri halde, kendileri sorun olan politikacılar yüzünden "devlet tutmasına" uğrayanlara:

Adana Güç Birliği Vakfı, kentin toplumsal, ekonomik ve kültürel sorunlarını çözmek ve özellikle Güneydoğu göçünün kentle sağlıklı bütünleşmesini sağlamak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu.

Esnaf ve Sanatkâ rlar Odası, Ticaret Borsası, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Çukurova Üniversitesi Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Makina Mühendisleri Odası, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Elektrik Mühendisleri Odası, Çiftçiler Birliği, Genç Müteşebbisler Derneği, Müteahhitler Birliği gibi örgütler tarafından destekleniyor.

Vakıf, birey ve örgüt katılımına dayalı bir biçimde, bir yandan kuramsal çalışmalar ve planlama etkinlikleri yaparken, öte yandan somut projeler bazında önemli adımlar atmış, örneğin, dört trilyonluk bir eğitim sitesini gerçekleştirmek üzere tüm alt yapıyı tamamlamış.

Bu Vakıf gibi vakıflar kurmak, ya da onu ziyaret etmek, bilgi almak ve kendi kentinde harekete geçmek, mafya-siyaset-devlet-ticaret-tarikat beşgeninden mideleri bulanan bilinçli vatandaşlarımıza çok yararlı bir ilaç olacaktır.

Gerçek sanat ve taban örgütlenmesi, kimi zaman birbirine zıt, ama birlikte kullanılabildiklerinde her derde deva olan iki ilaçtır.

Unutmayın, önümüzdeki seçimlerde "yamyamlara oy yok".


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional