Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

İDAM CEZASI KALDIRILMALIDIR

İdam cezası kaldırılmalıdır.

PKK liderini İtalya'dan alabilmek için değil.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her ne nedenle olursa olsun, insanların öldürülmesini uygun bulmadığı ve bu gerçeği bütün vatandaşlarının eğitiminde esas ilke yapmak istediği için.

* * *

Yıllar boyu, idam cezası bütün toplumlarda tartışılmıştır.

Artık pek çok toplum bu cezayı kaldırdı.

Üstelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 15 yıldır, mahkemelerin verdiği kararlar Meclis tarafından onaylanmadığı için, bu cezayı uygulamıyor.

* * *

PKK liderinin İtalya'dan getirtilmesi isteğimiz çerçevesinde bu konu bir kez daha gündeme geldi.

Çünkü Batı ülkelerinin, kendilerinden sığınma isteyen ya da sığınma istemeseler bile, kendileri tarafından yakalanmış olan suçluları, "idam cezası" ile karşı karşıya kaldıkları durumlarda, isteyen ülkeye, sırf bu nedenle vermediği biliniyor.

* * *

Önce, PKK liderini alabilmek için, idam cezasının varlığının bir engel oluşturduğu düşünülerek, alel acele bir tasarı hazırlandı.

Daha sonra, biz idam cezasını kaldırsak bile İtalya'nın PKK liderini vermeyebileceği olasılığı ortaya çıkınca bu iş de tavsadı.

Çünkü gerekçe, bir "genel ilke" bir genel "felsefe" üzerine değil, özel bir soruna ivedi bir çözüm getirmek üzerine kuruluydu.

Ayrıca bu tasarının hızının kesilmesinde, hem toplumdan hem de politikacılarımızdan gelen "direnmelerin", yani idam cezasının gerekliliği konusundaki tutumların etkili olduğu söylendi.

Gerek seçmenlerin gerekse politikacıların idam cezasından yana tavır aldıkları belirtildi.

Şimdi Ecevit'in öncülüğünde konu yeniden tartışmaya açıldı.

* * *

Bir insan, hemcinlerini öldürmeye nasıl koşullanır, ya da başka insanları öldürmenin kötü ve yanlış, yani yapılmaması gereken bir davranış olduğunu nasıl öğrenir?

Önce aileden.

Sonra arkadaş gruplarından.

En sonra ve en temel olarak da okuldan.

Günümüzde bütün bu "toplumsallaştırma" kurumlarını örten ve gücü itibarıyla hepsinin önüne geçen bir başka güç daha ortaya çıkmıştır: Medya.

Yani günümüz insanı, içinde yaşadığı toplumda nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu artık, aileden de arkadaş grubundan da, okuldan da daha çok, medyadan öğreniyor.

* * *

Peki toplumumuz, "insan öldürme" konusunda, kendisi ile bütünleştirmek istediği bireye hangi değerleri aktarıyor?

Neleri öğretiyor?

Birey bu toplumda önce, "bazı nedenlerle insan öldürmenin meşru ve haklı olduğunu" öğreniyor.

Neden?

Çünkü, devlet idam cezası uyguluyor.

Eğitim açısından, "devlet idam cezası uyguluyor" ne demek?

"Bazı nedenlerle insanlar öldürülebilir" demek.

Böylece insanlar bazı durumlarda cinayet işlenebileceği konusunda eğitiliyor.

Üstelik en hunhar ve vahşice işlenmiş cinayetler için, asil ve necip medya mensuplarımız "namus cinayeti" diye başlık attıklarında, katiller, neredeyse işledikleri cinayetlerle iftihar eder duruma getiriliyor.

Medyası olaya böyle yaklaşan bir toplumda birey, bir de "devletin insan öldürdüğü" gerçeğini bilerek büyüyünce, politikacı olarak da seçmen olarak da "idam cezasının kaldırılmasına karşı" tavır alıyor

Böylece insan yaşamının değerinin Kırıkkale Fabrikalarında üretilen 7.65 ya da 9 milimetrelik bir kurşunun satış fiyatı ile ölçüldüğü bir toplum olmaktan kurtulamıyoruz.

Sonra da "Avrupa PKK sorununda bize niye destek vermiyor?" diye düşünüyoruz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional