Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

BAŞKANLIK YERİNE BEŞ BASİT ÖNLEM

 

Sistem tıkanmış durumda.

Düzen çalışmıyor ve işler yürümüyor.

Rejim kendini koruyamıyor.

Düzen çalışamadığı için rejim kendini koruyamıyor. Rejim kendini koruyamadığı için düzen çalışamıyor.

Hükümet değişikliği sahte bir umut ve geçici bir rahatlama sağlamıştı.

Şimdi halk, özellikle "zamların ve tahliyelerin ardından", "eski tas eski hamam, sadece tellaklar değişti" demeye başladı bile.

Hukuk ve ekonomi çetelerin, siyaset ise liderlerin ipoteğinde.

Politikacılar iş takipçiliği, iş takipçileri politikacılık yapıyor.

Ülke sorunlarına çözüm araması gereken liderler, kendi sorunlarını, "ülke sorunu" diye yutturma peşinde.

Üstelik bir ateş çemberi içinde yaşıyoruz.

Güneydoğu'dan ülkemize karşı başlatılan saldırı ve savaş, olanca şiddeti ile, hatta sınırlarımızı da aşarak sürüyor.

Tüm komşu ülkelerle sorunlarımız var. Çoğu da hayatî .

Bu durumda, ülkenin en üst makamında oturan Demirel, rejim sorunlarını gündeme getirmesin de ne yapsın?

Ben, ülkenin çetelere teslim olduğu, tüm vatandaşların kaderlerini, mafya babalarıyla ortak olan politikacıların ve onların tetikçilerinin belirlediği ve politikanın kendi yozlaşmaları içinde bu sorunlara çözüm üretme aczine düştüğü bir ortamda rejimin tartışılmasını çok yararlı hatta zorunlu görüyorum.

* * *

Ben "Başkanlık sistemi"ne karşıyım.

Bu sistem Amerika Birleşik Devletleri dahil, hiç bir "demokratik" ülkede "etkin" olarak çalışmaz.

Nitekim Amerika'da da etkin olarak çalışmıyor.

Bizdeki cahiller de, "Bak Amerika'da ne güzel çalışıyor, bizde de uygulayalım" diye ahkâ m kesiyor.

Ülkede her kesimin yozlaştığı bir noktada, köşe yazarlarından da, hem politikacıların hem de üniversite hocalarının bilgisini ve görevlerini beklemek herhalde olanaklı değil.

Onun için sitemim köşe yazarlarına değil, politikacılara.

Her neyse, meraklısı Amerikan sistemi üzerine ilkokul düzeyinde bir iki ders kitabı alıp okursa, sistemin neden etkin olarak çalışmadığını zaten görecektir.

Aslında ben bugün, demokrasi açısından Türkiye'de hiç bir işe yaramayacak, hatta başımıza pek çok yeni bela açacak olan başkanlık sistemini tartışmak yerine, elimizdeki sistemi derhal işler kılacak bir iki çok basit öneride bulunmak istiyorum.

* * *

1) Bürokraside vatandaşına güvenen bir işlem sistemi kuralım. (Bürokrasi reformundan söz etmiyorum).

Ehliyet almaktan, işyeri açmaya, evlenmekten fabrika kurmaya kadar tüm başvurular, sadece tek bir beyanname içinde, başka hiç bir belge, tasdik v.s. aranmadan istek sahibinin sözüne dayalı olarak kabul edilsin ve işlemler yürütülsün. (Yalan beyan çok ağır cezalandırılsın.)

2) Yargıyı etkin ve bağımsız hale getirelim. (Hukuk reformundan söz etmiyorum).

Bakanı ve Müsteşarı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan çıkaralım. Ayrıca sırf yargının hizmetinde çalışacak bir kolluk kuvveti kuralım.

3) Delege sistemini kaldıralım ve lider hegemonyasını kıralım. (Siyasal reformdan söz etmiyorum).

Adaylık sıralaması zorunlu olarak, tüm kayıtlı partililer tarafından ön seçimle yapılsın.

4) Parlamentoyu çalıştıralım. (Rejim değişikliğinden söz etmiyorum).

Meclis, hiçbir mevcut milletvekili sayısı aramadan çalışma günlerinde otomatik olarak açılsın, oylamalar, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlası ile karara bağlansın. (Bu önerimi, "Ben Müsteşarken" adlı kitabında uzun uzun anlattım. Merak eden okur.)

5) Demokratik hak ve özgürlüklerin, siyasal partiler tarafından, bu hak ve özgürlükleri sınırlamak ya da kısıtlamak için kullanılmalarını (yani şeriat tehlikesini) önleyelim. (Rejim değişikliğinden söz etmiyorum).

Anayasa Mahkemesinin rejim denetimi görevini, siyasal partileri biraz daha mercek altına alarak, güçlendirelim.

İşte size "koskocaman bir Başkanlık Reformu" yerine, "küçücük beş öneri".

Tabii, "siyasal reformun" lafı ile oyalanıp, ceplerini doldurmaya devam etmek niyetinde olanlara değil, gerçekten ülkeye hizmet etmek isteyen politikacılar için!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional