Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

CHP NİÇİN HALA UMUT?

 

Cumhuriyet Halk Partisi: "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetleri"nin devamı olan, Atatürk'ün kurduğu Parti.

İsmet Paşa'ın "tek parti yönetiminden" "çok partili demokrasiye geçişi" sağladığı parti.

Ecevit'in, "Ortanın Solu" politikası ile 1977 seçimlerinde birinci yaptığı ve Türkiye'ye yeni açılımları getiren parti.

12 Eylül sonrasında solu ayakta tutmaya çalışan Halkçı Parti'nin (HP), Sosyal Demokrat Parti'nin (SODEP) ve bu ikisinin birleşmesinin ortaya çıkardığı 1989 seçimlerinde birinci olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) mirasçısı Parti.

* * *

Parti'nin bugünkü lideri Deniz Baykal, Ecevit hareketinin kurmaylarından.

1989 seçimlerinden birinci parti olarak zaferle çıkan Erdal İnönü'nün Genel Başkanlığındaki SHP'nin Genel Sekreteri.

Sonradan, yeniden açılan CHP'nin yüzde 4.6 oyu ile, SHP'yi çelmeleyerek, Ankara'yı Refah'a veren lider.

En sonunda CHP-SHP birleşmesi (ya da SHP'nin CHP'lileşmesi) ile yeniden Ecevit dışındaki sosyal demokratları birleştiren, ama 1994 seçimlerindeki yüzde 18'lik sonucu, 1995 seçimlerinde yüzde 10'a düşüren lider.

Ecevit ve Demirel'den sonra, Türk siyasetinin en eski en deneyimli ve en mücadeleci kişilerinden biri.

* * *

CHP'nin gücü hiçbir zaman sadece kendi örgütü ve kendi lideri ile sınırlı kalmadı.

CHP ister iktidarda olsun ister muhalefette, her zaman örgütü de lideri de aşan bir "genel kamuoyu" desteğine ve "doğruları savunmaktan kaynaklanan" bir özel ağırlığa sahip oldu.

Lider ve örgüt, ancak kamuoyunun nabzını yakaladığı zaman şahlandı, birinci parti ve iktidar oldu.

Lider ve örgüt, kamuoyunun arkasına düştüğü zaman, hizipçilik ya da fırsatçılık yaptığında, kamuoyu tarafından cezalandırıldı, küçültüldü, ama önemi hiçbir zaman yadsınmadı.

Bugün de, siyasal kamuoyunda, en üretken, en ciddi, en anlamlı üretim yapan üç vakıf ve bir "atelye çalışması", "Sosyal Demokrat Şemsiye" altında CHP'ye, (Parti ve Lider istemese de, kullanmasa da, hatta bu üretimlerden rahatsız bile olsa) destek veriyor.

TÜSES, Prof. Taner Berksoy'un başkanlığında, kurucu Başkan Korel Göymen'in geleneğinde, tek başına, bir üniversite gibi üretim ve yayın yapmaya devam ediyor.

SODEV, Ercan Karakaş'ın başkanlığında, düzenlediği toplantılar, yayımladığı kitaplarla Sosyal Demokrasi'nin bir başka üretim kaynağı.

TESAV, Erol Tuncer'in başkanlığında hem düşünce hem rakam üretmeyi büyük bir verimlilikle sürdürüyor.

DÜŞÜNCE ATELYELERİ girişimi, Murat Karayalçın'ın organizasyonu ile, tüm kentlerimizde, ulusal ve yerel sorunların çözümü için planlar ve projeler üretiyor.

Bu genişlikte ve bu derinlikte bir "beyinsel üretim" desteği, tarihte hiçbir partiye nasip olmamış.

Bu kaynakların pek çoğu tabii DSP'ye de açık. Ama Ecevit bunlardan yararlanmasa da, çevresine, bir kalemde birden çok kabineyi dolduracak sayıda ve yetenekte uzman topladı hiç olmazsa.

* * *

CHP'nin "hâ lâ umut olma niteliği" ne liderden, ne liderin çevresindeki küçük yönetim hizbinden, ne de, hâ lâ küçük hesaplar ve hesaplaşmalar peşinde koşan örgüt yapısından kaynaklanıyor.

CHP'nin "umut olma" özelliği, işte yukarda layık olduklarından çok daha az biçimde anlatabildiğim bu "örgütsel beyin üretiminden" geliyor.

Bu üretim, Parti yapısı içinde kullanılabildiği oranda, CHP, yeniden umut haline gelebilir.

Bugüne kadar yapılageldiği gibi, bütün bu çabalar, parti içi küçük hesaplar uğruna görmezden gelinirse, bundan yalnız CHP ve onun bugünkü yöneticileri değil, Türkiye de zararlı çıkar.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional