Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

Kitap Söyleşileri

Yazılar

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

Zeyno Baran Ne Diyor?

Emre Kongar

Zeyno Baran, son yılların en önemli kitaplarından biri olan "Diğer Müslümanlar" çalışmasını derleyen uzman yazar.

Bu kitap, İslam dini konusunda, Ortadoğu bölgesindeki İslam diktatörlüklerinin ve radikal siyasal İslam yaklaşımlarının dışındaki evrensel, dinsel ve felsefi görüşleri de içeren çok önemli bir inceleme.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Müslümanlardan ve İslam dini uzmanlarından oluşan on önemli yazarı bir araya getiren çalışma, hem Batı dünyasında görülen ve gittikçe yükselen İslamofobi'nin hem de İslam Alemi'ndeki diktatörlüklerin ve radikal siyasal İslam'ın panzehiri olabilecek bazı ipuçlarını içinde taşıyor.

Kitabı derleyen Zeyno Baran Amerika Birleşik Dev­letleri'nde, Hudson Enstitüsü'ne bağlı Avrasya Politikası Merkezi Müdürü ve Türkiye Uzmanı.

Kitabın başına uzun bir "Giriş ve Genel Bakış" yazmış.

Bu bölümden aldığım bazı düşünceleri aktarmak istiyorum.

Baran, bence de yarınlarımızı etkileyecek olan, günümüzün en önemli siyasal ve ideolojik sorununa işaret ederek başlıyor:

"Günümüz dünyasındaki en önemli ideolojik mücadele İslam'ın kendi içinde cereyan eden mücadeledir."

Bu mücadelenin laik Müslümanlarla, şeriatı yaşamın her kesimine dayatmak isteyen aşırı İslamcılar arasında olduğuna işaret ettikten sonra şöyle devam ediyor:

"Kitaba katkıda bulunan yazarlar her konuda fikir birliği içinde olmamakla birlikte, on yazarın tümü de, İslam'ın Batı'nın demokrasi anlayışıyla tamamen uyumlu olduğu inancında birleşiyor.

Ayrıca bu uyumluluğun Batı toplumlarının sivil özgürlüklerde ‘istisnalar' yapmalarını ya da tavizlerde bulunmalarını gerektirmediğine –ve bunun zorunlu olmadığına- inanıyorlar."

Baran asıl sorunun, insan haklarına dayalı demokratik toplum temellerinin sarsılmak istenmesinden ve bu toplumların içinde şeriata dayalı ve yetkilerini Allah'tan aldığını iddia eden baskıcı rejimlerin ilkelerine göre örgütlenmiş "paralel toplumlar" yaratmak arzusundan kaynaklandığını söylüyor.

Bazı aşırı kesimlerin ise "demokrasi", "insan hakları", "din özgürlüğü" gibi kavramların arkasına sığınarak "takıye", "gizleme" yaptıklarına işaret ediyor ve şunları söylüyor:

"İslamcılar aynı zamanda, Müslümanlar için özel talepleri bağlamında, Batılıların hoşgörü ve çeşitliliği esas alan ideallerini de istismar ediyorlar.

Bu da "bize karşı onlar" zihniyetini teşvik ediyor ve hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar arasında aşırıcılığı ve hoşgörüsüzlüğü daha da şiddetlendiriyor."

Baran "Ilımlı İslam" anlayışının sakatlığına da işaret ederek, aşırı siyasal İslam'a karşı "Ilımlı İslam'la" işbirliği arayan Batılıların yanlış yaptığını, Afganistan ve Taliban olaylarından ders almaları gerekliliğini vurguluyor.

Siyasal İslam'ın küresel yayılmasında ise üç önemli uluslararası akıma dikkat çekiyor:

1) Vehhabiler-Selefiler, 2) İhvanül Müslimin yani Müslüman Kardeşler, 3) Hizbut Tahrir yani Kurtuluş Partisi.

Baran'ın çözüm önerisi, Batı'nın olaylara din üzerinden, İslam'ı yabancılaştırarak değil, terör ve şiddet üzerinden, demokrasi ve insan hakları açısından yaklaşması ve "Ilımlı İslam takiyesine" kanmaması biçiminde.

Mutlaka okunması gereken, gerçekten ufuk açıcı bir kitap!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Mayıs 2021

Valid HTML 4.01 Transitional