Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

Kitap Söyleşileri

Yazılar

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

Bedrettin Cömert'e Armağan, H.Ü., 1980

Emre Kongar

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Doçenti M. Bedrettin Cömert 27 Eylül 1940 tarihinde Vezirköprü'de doğdu.

11 Temmuz 1978 günü sabah sekiz otuzda, en verimli çağında, evinden Türk Dil Kurumu Kurultayı'na gitmek üzere arabasıyla hareket ettiği sırada demokrasi düşmanı katillerce kurşunlanarak öldürüldü.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Bedrettin Cömert'i anmak için 1980 yılında bir armağan kitabı yayınladı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Beşeri Bilimler Dergisi'nin özel sayısı olarak yayınlanan bu kitap Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen Doç. Dr. Günsel Renda, Doç. Dr. Emre Kongar ve Prof. Dr. Talat Tekin tarafından hazırlandı.

Sanat Tarihi öğretim üyesi olan Günsel Renda aynı zamanda Bedrettin'in bölüm başkanıydı.

Talat Tekin ise Türk Dil ve Edebiyatı öğretim üyesiydi.

Bedrettin'e layık, kalıcı bir bilimsel yapıt hazırlamaya çalıştık.

Sunuş yazımızda kitabın niteliğin şöyle anlatıyorduk:

"Bu armağan kitabını hazırlarken, Bedrettin Cömert'in etkinlik alanlarındaki özgün yazılara yer vermeyi düşündük.

Başta sanat tarihi olmak üzere, estetik, eleştiri, dilbilimi O'nun düşünce ürettiği ve yapıtlar verdiği konulardı.

Doğal olarak, iyi bir yazarın kendisini yalnızca belli alanlara hapsetmesi düşünülemez. Hele insanın, toplumun, sanatın ve kültürün karmaşıklığı göz önüne alındığında, Bedrettin Cömert gibi, insana ve sanata yönelmiş bir düşünürün, toplumun diyalektik bütünlüğü içinde tek bir alanda kalması hiç olanaklı değildir.

Bu nedenle konu sınırlaması bizleri gerçekten zorladı. Kişisel anıları ve hakkında yazılmış bir çok şiiri üzülerek bu kitaba alamamak durumunda kaldık. Amacımız, O'nun bilimsel kişiliğini belirtmek olduğu kadar, belli alanlarda temel başvuru niteliğini taşıyan bir yapıt derlemekti."

Kitabı hazırlarken hem Bedrettin Cömert anısına 3-7 Haziran 1979 tarihinde düzenlenen "Sanat Tarihi ve Sanat Sorunları Semineri"ne verilen bildirileri dahil ettik, hem de yayınlanmamış yazılarını da içeren tam bir bibliyografya vermeye çalıştık.

Böylece Bedrettin'in anısını vazgeçilmez bir başvuru kitabı ile bir kez daha yaşatmak istedik.

Kitaptaki yazıları beş bölüm halinde düzenledik:

I. Bedrettin Cömert'in Bilimsel Kişiliği. II. Estetik. III. Edebiyat ve Eleştiri. VI. Dil Bilim. V. Sanat Tarihi.

Her konuda yetkin akademisyen ve yazarların yazılarına yer vermeye dikkat ettik.

Hasan Hüseyin Korkmazgil, Özdemir İnce, Kaya Özsezgin, birinci bölüme katkıda bulunanlar arasında.

İsmail Tunalı, Metin And, Sevda Şener, Enis Batur, Özdemir Nutku, ikinci bölümde yer alanlardan bazıları.

Esin Dal, Füsun Altıok, Emre Kongar, Tuğrul İnal, Tanju İnal, Ertuğrul Özkök, üçüncü bölümdeki bazı isimler.

Özcan Başkan, Bülent R. Bozkurt, Ahmet Kocaman, Mehmet Yalçın, Mehmet Demirezen,> dördüncü bölümdeler.

Beşinci bölüm en kalabalık olanı; dikkati çeken isimler arasında Bedrettin Cömert, Semavi Eyice, Kudret Ayiter, Yıldız Ötüken, Filiz Yenişehirlioğlu, Günsel Renda, Türkkaya Ataöv ve Adnan Turani var.

579 sayfalık kitap belki sahaflarda bulunabilir; elbette Hacettepe'nin kütüphanesinde de vardır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 3 Mayıs 2021

Valid HTML 4.01 Transitional