Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

Kitap Söyleşileri

Yazılar

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

Attila İlhan İkinci Cumhuriyetçi Miydi?

Emre Kongar

Attila İlhan, eskilerin "nevi şahsına münhasır" dedikleri, kendine özgü fikirleri ve kişiliği olan bir sanatçı ve yazardı.

Şiirleri, romanları ve denemeleri yanında günlük köşe yazıları yazar, bunlarda da bolca polemik yapardı.

Gerek kendine özgü fikirleri gerekse polemikçi kişiliği ona çok düşman kazandırmıştı.

Örneğin Marxist'ti ama hem Sovyetler'deki hem de Türkiye'deki Komünist partilere karşıydı.

Bu anlamda hem Sovyet uzantısı olan TKP'liler hem de bağımsız Komünistler ondan hiç hoşlanmazlardı...

Genellikle Troçkist bir çizgiyi savunurdu.

Antiemperyalist tutumu onu Komünistlere yaklaştırırken, aynı tutum, milliyetçiler ve İslam çizgisinde politika yapanlarla da benzer çizgiye götürüyordu.

Örneğin Sultan Galiyev'i çok önemserdi.

Bilindiği gibi Sultan Galiyev Komünizm ile Müslümanlık ve Türklük arasında bir sentez arayan, Orta Asya'daki Türk topluluklarını birleştirerek, komünist bir Türkistan devleti kurmak isteyen, bu anlamda "Türkçü ve Müslüman bir Komünizm" akımını savunan liderdi.

Sultan Galiyev'in ve yaklaşımının Türkiye'de gündeme gelmesi Attila İlhan sayesinde olmuştur.

* * *

Attila İlhan, bana bir çok kez, sol liderlerin halktan kopuk oldukları için demokratik düzen içinde başarıya ulaşmalarının olanaklı olmadığını, dini ve milli değerlere saygı gösteren bir sola ihtiyaç duyulduğunu açıkça söylemişti.

Ecevit'i de sevmez ve desteklemezdi...

Demirel'in halka daha yakın bir lider olduğunu düşünürdü.

Kendini bir Atatürkçü olarak tanımlar fakat Dil Devrimi'ne ve Köy Enstitüleri'ne karşı çıkardı.

Benim pek katılmadığım, "Mustafa Kemal"-"Atatürk" ayrımına eğilimliydi:

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı sonuna kadar destekler ama ondan sonraki devrimlerin bir bölümüne soğuk bakardı.

İsmet İnönü'ye ise resmen karşıydı.

Karşı çıktığı devrimlere "İnönü Atatürkçülüğü" derdi.

Sanıyorum İsmet Paşa döneminde Komünist olduğu gerekçesiyle okuldan atılırken verilen tasdiknamesinin altında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in imzasının bulunması onu çok etkilemişti.

* * *

Bir aşk şairi olarak tanınmış olmasından şikayeti yoktu.

Marxist yaklaşımı şiirlerinden çok romanlarında daha belirgindi.

Bu çerçevede bana, daha önce de yazdığım gibi "Beni 1970'lerde Ankaralı genç sosyal bilimciler yeniden keşfetti" demişti.

Geçenlerde Prof. Erol Manisalı ile konuşurken ona da "Benim toplumcu bir şair olduğumu Emre Kongar keşfetti" dediğini öğrendim.

* * *

Attila İlhan'ın Dil Devrimi'ne ve Köy Enstitüleri'ne karşı olması, dini ve milli değerlere saygılı bir Komünizm'i savunması, pek çok kişi tarafından "İkinci Cumhuriyetçilikle" etiketlenmesine yol açmıştır.

Özellikle antiemperyalist kimliğinin böyle bir etiketlemeye uygun olmadığı kanısıydayım.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 12 Nisan 2021

Valid HTML 4.01 Transitional