Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

30 Ocak 2006

Demokratik Toplumdan Fetva Toplumuna Doğru mu Gidiyoruz?

Demokratik ülkelerde toplum düzenini başta Anayasa olmak üzere yurttaşlık yasaları (medeni kanunlar) ve ceza yasaları düzenler.

Ortaçağ'daki din-tarım toplumlarındaki toplum düzeni ise din kurallarına göre belirlenir.

Pek doğal olarak din kuralları, bütün toplumlarda zamanla, gelenek ve göreneklerin oluşmasında da rol oynamışlar ve böylelikle toplumsal yaşamın temel dokusu içinde belirleyici de olmuşlardır.

Çağdaş toplumların yapısındaki din ögelerinin birikimleri, ibadet biçimlerini çok aşan biçimlerde, bayramlardan, toplumsal dayanışma davranışlarına kadar, günlük yaşamın her alanında görülebilir.

Sorun, bir toplumun temel davranış biçimlerinin, gücünü Anayasa'dan alan yasalarla mı, yoksa din bilginlerinin fetvalarına göre mi oluşturulacağıdır.

Tabii bu genel davranış biçimlerinin oluşturulmasında, yasalardan da önce eğitim, yani örgün devlet eğitimi en önemli rolü oynar.

Türkiye'de Soğuk Savaş'ın başladığı 1945 yılından bu yana, "anti-komünist" koşullanma, toplumun temel eksenini, çağdaş, laik ve demokratik yapıdan, dinci yapıya doğru bir kayma içine sokmuştur.

Çok partili düzene geçişle başlayan bu eğilim, Demokrat Parti-Adalet Partisi-1971 Askeri Darbesi-1980 Askeri Darbesi ve Yönetimi-Özal dönemi ve sonunda da günümüzdeki AKP iktidarı ile güçlenerek sürmektedir.

Hem örgün devlet eğitiminin İmam-Hatip çizgisine kaydırılması, hem de yaygın eğitimin Kuran Kursları'na dayandırılması, ülkenin çağdaş, laik ve demokratik düzenden, dinci bir yapıya doğru yönlendirilmesinin ana nedenidir.

Son zamanlarda ortaya çıkan "üniversitelerde türban", "camilerde başörtüsü" ve benzeri sorunların temelinde, toplumun demokratik bir toplumdan bir "fetva toplumuna" doğru kaydırılması gerçeği yatmaktadır.

Toplumsal davranışlarımızın ve bu arada kamu alanının da, dinci ilkelere göre, din bilginlerinin "fetvalarıyla" biçimlendirilmesi eğilimi son derece tehlikeli bir gidişi vurgulamaktadır.

Bu gidişin sonu, "ılımlı İslam"ı bile aşan bir "Şeriat toplumu" modeli gibi görünmektedir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Aralık 2018

Valid HTML 4.01 Transitional